APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Vzhľadom na vynikajúcu spoluprácu našej asociácie v rámci projektu APPO-LEX MONITOR®, ktorý je našim registrovaným a veľmi úspešným projektom v oblasti koordinácie pripomienok odbornej verejnosti pri ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 6/2017

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2017, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ...  › celý článok

Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii. V ...  › celý článok

Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...  › celý článok

Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend

Keďže sme dňa 28. 10 2017 oznámili informáciu o zverejnení návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ...  › celý článok

Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych predpisov Slov-Lex uverejnený Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...  › celý článok

Harmonogram programu medzinárodnej konferencie Požiarna bezpečnosť stavieb 2017

Ponúkame Vám schválený harmonogram programu medzinárodnej konferencie Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017, ktorá sa uskutoční 26-27. 10 2017 v Novom Smokovci v hoteli Atrium. Program ...  › celý článok

História predpisov o horľavých kvapalinách na Slovensku

Náš kolega Ing. Ján Dekánek nám zaslal zaujímavý príspevok o histórii predpisov o horľavých kvapalinách na území Slovenska, ktorý bol prezentovaný na konferencii Advances in Fire and Safety ...  › celý článok

STN EN ISO 7010 poskytuje väčšiu paletu značiek ako Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

Vždy nás poteší, keď môžeme odbornej verejnosti oznámiť pozitívnu správu. Robíme to aj v tomto prípade možnosti používania bezpečnostných značiek v dokumentácii. Prečítajte si: Piktogramy podľa ...  › celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017

Už 3 týždnne pred začiatkom medzinárodnej konferencie PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017, o ktorej sme Vás informovali na stránkach nášho Blogu, boli prihlášky účastníkov na konferenciu uzavreté z ...  › celý článok
Stránka 7 z 28« Prvá...56789...20...Posledná »