E-aplikácia OPK na osvedčenie požiarnych konštrukcií je v prevádzke

V priebehu 2018 sme Vás na našich stránkach niekoľko krát informovali o prácach na vývoji elektronickej aplikácie na osvedčovanie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom tzv. e-aplikácie ...  › celý článok

Návrh vyhlášky ÚNMS SR o výške úhrady za poskytovanie technickej normy je v MPK

Ešte pred tým, ako sa odoberieme prežiť vianočné a novoročné sviatky chceme upozorniť používateľov slovenských technických na skutočnosť, že dnes bola na portáli právnych predpisov Slov-lex ...  › celý článok

Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. s komentárom

V prílohe Vám poskytujeme článok obsahujúci podrobný komentár k novým ustanoveniam novelizovanej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019. Článok na stiahnutie  › celý článok

Vianočná úvaha občana o požiarnej a zdravotnej prevencii

Do našej redakcie sme dostali zaujímavý príspevok špecialistu požiarnej ochrany, ktorý zaujímavým spôsobom hodnotí stav požiarnej a zdravotnej prevencie na Slovensku. Prajeme Vám príjemné ...  › celý článok

Úspech APPO SR v európskych rozmeroch

S potešením si Vás dovoľujeme informovať o úspešnom pôsobení našej asociácie na európskej úrovni, kde sme v posledných rokoch aktívnym a rešpektovaným členom Európskej asociácie pasívnej požiarnej ...  › celý článok

Hasičské autá do každej dediny

Čo viac potrebuje slovenský občan ako to, čo sa uvádza v nadpise tohto článku? Pri pohľade na ilustračný obrázok uvedený v tomto článku, asi nie je potrebné bližšie uvádzať, kto a prečo sa rozhodol v ...  › celý článok

Smutné správy z oblasti ochrany pred bleskom

Keďže naša asociácia sa vo svojej činnosti zaoberá aj oblasti ochrany pred bleskom, ako súčasti požiarnej bezpečnosti stavieb chceme Vás informovať, že 16. novembra 2018 odišiel na večný odpočinok vo ...  › celý článok

Chápadlá špionáže siahajú pravdepodobne až na bratislavské vianočné trhy

Táto správa nie je založená na nevedomosti zainteresovaných strán, ale na ich nekompletnosti, čo vylučuje povahu tejto správy ako "poplašnej" či nedaj Bože "podnecujúcej nepokoje národa voči ...  › celý článok

APPO-LEX MONITOR® informuje verejnosť o tvorbe nového právneho predpisu

V rámci nášho oficiálne registrovaného monitorovacieho systému APPO-LEX MONITOR®, ktorý od roku 2017 sleduje aktivity v oblasti tvorby právnych predpisov Vás chceme upozorniť, že dňa 3. 12. 2018 bolo ...  › celý článok

Pomôcka pre účastníkov stavebného procesu

Úroveň poznatkov procesu uvádzania a sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu je zo skúseností v praxi veľmi nízka. Dlhodobo pretrváva stav, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, ...  › celý článok
Stránka 3 z 2812345...1020...Posledná »