Vianočná úvaha občana o požiarnej a zdravotnej prevencii

Do našej redakcie sme dostali zaujímavý príspevok špecialistu požiarnej ochrany, ktorý zaujímavým spôsobom hodnotí stav požiarnej a zdravotnej prevencie na Slovensku. Prajeme Vám príjemné ...  › celý článok

Úspech APPO SR v európskych rozmeroch

S potešením si Vás dovoľujeme informovať o úspešnom pôsobení našej asociácie na európskej úrovni, kde sme v posledných rokoch aktívnym a rešpektovaným členom Európskej asociácie pasívnej požiarnej ...  › celý článok

Hasičské autá do každej dediny

Čo viac potrebuje slovenský občan ako to, čo sa uvádza v nadpise tohto článku? Pri pohľade na ilustračný obrázok uvedený v tomto článku, asi nie je potrebné bližšie uvádzať, kto a prečo sa rozhodol v ...  › celý článok

Smutné správy z oblasti ochrany pred bleskom

Keďže naša asociácia sa vo svojej činnosti zaoberá aj oblasti ochrany pred bleskom, ako súčasti požiarnej bezpečnosti stavieb chceme Vás informovať, že 16. novembra 2018 odišiel na večný odpočinok vo ...  › celý článok

Chápadlá špionáže siahajú pravdepodobne až na bratislavské vianočné trhy

Táto správa nie je založená na nevedomosti zainteresovaných strán, ale na ich nekompletnosti, čo vylučuje povahu tejto správy ako "poplašnej" či nedaj Bože "podnecujúcej nepokoje národa voči ...  › celý článok

APPO-LEX MONITOR® informuje verejnosť o tvorbe nového právneho predpisu

V rámci nášho oficiálne registrovaného monitorovacieho systému APPO-LEX MONITOR®, ktorý od roku 2017 sleduje aktivity v oblasti tvorby právnych predpisov Vás chceme upozorniť, že dňa 3. 12. 2018 bolo ...  › celý článok

Pomôcka pre účastníkov stavebného procesu

Úroveň poznatkov procesu uvádzania a sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu je zo skúseností v praxi veľmi nízka. Dlhodobo pretrváva stav, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, ...  › celý článok

Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Vzhľadom na to, že sa mnoho našich čitateľov zaujímalo o otázku platnosti a účinnosti novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., chceme Vás informovať, že tento právny predpis bol uverejnený v Zbierke ...  › celý článok

Požiar na vianočných trhoch v Bratislave je príčinou totálneho nezáujmu o požiarnu ochranu

Určite ste si nemohli nevšimnúť správu o mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala dnes 28. 11. 2018 v popoludní na Hlavnom námestí v Bratislave, kde vypukol rozsiahly požiar v priestore Vianočných trhov, ...  › celý článok

Verejné prerokovanie návrhu STN 92 0205/Z1

Keďže veľké množstvo ľudí z odbornej verejnosti číta naše stránky a novinky, na rozdiel od reálnej návštevnosti oznamov slovenského NNO, chceme Vás informovať, že ÚNMS SR zverejnil na jeho stránke ...  › celý článok
Stránka 3 z 2812345...1020...Posledná »