Korupcia v radoch Hasičov?

V médiách a aj stránkach Ministerstva vnútra SR bola 3. apríla 2014 zverejnená nasledovná správa: NAKA obvinil hasiča z korupcie Myslíte, že je to „zásah do čierneho“ alebo len návnada na ...  › celý článok

Nová verzia TN APPO 012 platná od 1.4.2014

V súvislosti s vydaním revízie STN 92 0205: 2014 a novej STN 92 1101-4: 2014 sme vydali novú aktualizovanú verziu technického návodu TN APPO 012 Osvedčenie požiarnych konštrukcií - zariadenia na ...  › celý článok

Chcete oficiálne podnikať ako príslušník HaZZ v odbore požiarna ochrana?

Priamo z prostredia Hasičského a záchranného zboru SR sa k nám dostala pozoruhodná informácia o novom zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení ...  › celý článok

Ako môžu pomôcť kontaktné miesta pre stavebné výrobky výrobcom a zhotoviteľom?

Tento článok uvádzame z dôvodu popularizácie obsahu dôležitých platných právnych predpisov EÚ v oblasti stavebných výrobkov, ktoré ustanovujú práva a povinnosti výrobcov vo vzťahu k uvádzaniu ...  › celý článok

Sú doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní?

Vzhľadom na množstvo názorov, ktoré existujú v otázkach osvedčenia požiarnej konštrukcie uverejňujeme stanovisko APPO SR k tomu, či požadovať alebo nepožadovať doklady osvedčenia požiarnej ...  › celý článok

10. Plenárne zhromaždenie APPO SR

Upozorňujeme všetkých členov APPO SR že dňa 1. apríla 2014 sa uskutoční už 10.Plenárne zhromaždenie APPO SR. Pozvánku s programom si môžete prezrieť nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. Pozvánka a ...  › celý článok

Špecialistom PO chýba stavovská organizácia – závery rokovania APPO SR s Prezídiom HaZZ

Prezídium HaZZ MV SR zaslalo na sekretariát APPO SR očakávaný zápis zo vzájomného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2014 v Bratislave. Toto rokovanie bolo vyvolané na základe záverov odborného ...  › celý článok

Ako na internete zverejňovať doklady o stavebných výrobkoch

Dňa 30. októbra 2013 Európska Komisia vydala DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej ...  › celý článok

APPO SR vracia Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

Na základe rozhodnutia prezídia APPO SR s platnosťou od 7.2.2014 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR sa dobrovoľne vzdáva a v dobrej viere vracia Ministerstvu vnútra SR Prezídiu HaZZ Oprávnenie ...  › celý článok

Nové normy pre národný systém PBS – elektrické inštalácie

1. februára 2014 vydal Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo (odbor SÚTN) dve nové technické normy, týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb: STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných ...  › celý článok
Stránka 26 z 28« Prvá...1020...2425262728