Požiarne dvere s káblom

Ešte jeden príspevok k požiarnym uzáverom. Na Slovensku je veselo.  › celý článok

Kvalita požiarnych dverí a realita

Na základe tlačovej správy Českej obchodnej inšpekcie Vás chceme informovať o zaujímavých zisteniach kontroly kvality a deklarovaných požiarnych parametrov požiarnych dverí uvádzaných na trh v Českej ...  › celý článok

Premiér konečne upokojil poslanca Mikloška

Aj v súvislosti s predchádzajúcim článkom a nadväzujúc na článok, ktorý sme uverejnili na našom blogu 7.7.2014 v súvislosti s interpeláciou poslanca Jozefa Mikloška smerovanou premiérovi Róbertovi ...  › celý článok

Hromadná pripomienka APPO SR k návrhu stavebného zákona

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového stavebného zákona zaslala cez portál právnych predpisov Ministerstva ...  › celý článok

Ako sa chrániť pred „Ochranou pred bleskom“

Už niekoľko krát sme sa v našich článkoch venovali problematike ochrany pred bleskom. Zdá sa, že letné počasie plné neustálej búrkovej činnosti, ktorá je skutočne pozoruhodná, prinieslo aj určitú ...  › celý článok

Kam kráčaš Slovensko?

S úžasom sledujeme "nevídanú" reformu štátnej správy v oblasti technickej normalizácie pravdepodobne v jednej z najzaostalejších provincii Európskej Únie, s pôvodne romantickým názvom Slovenská ...  › celý článok

Vývoj požiadaviek PBS na zatepľovanie v SR

V súčasnosti sa na pôde technickej komisie TK17 Ochrana a bezpečnosť pred požiarom živo diskutuje a pracuje na ďalšej zmene STN 73 0802/Z2 v súvislosti s nárastom hrúbok tepelnoizolačných materiálov ...  › celý článok

Už aj poslanci hovoria o katastrofálnom stave technickej normalizácie na Slovensku

Na 36. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3.7.2014 vystúpil s vážnou interpeláciou dlhoročný poslanec NR SR pán Jozef Mikloško. Hovoril nahlas o tom, čo je národnou technickou hanbou a ...  › celý článok

Nový stavebný zákon v pripomienkovom konaní

Chceli by sme upozorniť odbornú verejnosť, že dňa 18.6.2014 bol Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložený na medzirezortné pripomienkové konanie návrh ...  › celý článok

Na Slovensku nepomôžu kvalite technickej normalizácie už „ani hromy, ani blesky“?

V novembri 2013 sme informovali v článku „APPO SR rozširuje pôsobnosť sekcie EL aj na ochranu pred bleskom“ o ďalšej našej aktivite v oblasti ochrany pred bleskom. Od tých čias sme aktívnejšie ...  › celý článok
Stránka 24 z 28« Prvá...10...2223242526...Posledná »