Požiarna bezpečnosť cestných tunelov a snahy APPO SR o dodržiavanie predpisov PO

Úroveň všeobecnej bezpečnosti pri výstavbe diaľnic na Slovensku má už svoje príbehy napr. v podobe padajúcich konštrukcií mostov v Kurimanoch (nejedná sa však o padacie mosty, ako možné technické ...  › celý článok

Nemecká zázračná voda na hasenie elektrických zariadení pod napätím?

Pokračujeme v už „rozbehnutej“ téme, o ktorej sme v našich článkoch niekoľko krát písali a to „Fotovoltické systémy na strechách verzus požiarne bezpečnosť stavieb“. Pre zaujímavosť uvádzame, že ...  › celý článok

Peklo na diaľnici

Na internete je naozaj veľa videí s nasnímaným požiarom. Nasledujúce video považujem za ozaj zaujímavé. Video Predstavte si, že by sa to stalo v tuneli. Sledujte tie "neriadené strely".  › celý článok

Úspešné rozporové konanie k novele zákona o ochrane pred požiarmi

Včera 22.1.2015 sa konalo na Ministerstve vnútra SR rozporové konanie k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ...  › celý článok

Rozporové konanie na MV SR

Nadväzujeme na sériu príspevkov ohľadom hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu zákona, ktorým s novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Dnes 16.1.2015 ...  › celý článok

Poďakovanie za podporu hromadnej pripomienky APPO SR

Dovoľte aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky APPO SR, týkajúcej sa návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť fotovoltických systémov – príklad z praxe

Problematike požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov sme v roku 2014 venovali niekoľko článkov. Naša snaha o aké také riešenie tejto "neriešenej" problematiky vyústila spracovaním revízie STN ...  › celý článok

Kurz odbornej prípravy špecialistov PO an STÚ BA

Chceme informovať záujemcov z radov špecialistov PO, že stavebná fakulta STÚ Bratislava organizuje kurz základnej aj následnej odbornej prípravy špecialistov PO. Viac informácií nájdete na ...  › celý článok

Poďakovanie za Vašu priazeň v roku 2014

V mene Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR Vám všetkým ďakujeme za priazeň, ktorú ste venovali našej stránke a chceme Vám zaželať pokojné Vianočné a Novoročné sviatky. Dúfame, že aj v roku 2015 ...  › celý článok

Hromadná pripomienka APPO SR č.1 k novele zákona č. 314/2001 Z.z

Ako sme Vás už dnes informovali, APPO SR zaslala hromadnú pripomienku č. 1 k novele zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pre tých, ktorí by ju chceli podporiť cez portál právnych prepisov ...  › celý článok
Stránka 22 z 28« Prvá...10...2021222324...Posledná »