Muž s maskou, alebo kto rozhoduje o PBS na Slovensku.

14. 2. 2015 sme Vám v článku „Kto ohrozuje oprávnený záujmu občanov v otázke PBS pri zatepľovaní?“ priniesli aktuálne správy od nášho vyslaného redaktora v súvislosti s vydaním resp. nevydaním STN 73 ...  › celý článok

2. výročie sledovateľnosti stránky www.appo.sk

Dnes uplynuli presne dva roky odo dňa, kedy sme začali štatisticky hodnotiť návštevnosť a sledovanosť stránky www.appo.sk. Za sledované obdobie sme Vám priniesli viac ako 130 článkov, z rôznych ...  › celý článok

Kto ohrozuje oprávnený záujmu občanov v otázke PBS pri zatepľovaní?

Veľmi dramatická situácia sa vyvíja v súvislosti s vydaním resp. nevydaním STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2 na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR. Kým "mocní" tohto sveta zasadali v ...  › celý článok

Výškové budovy, ETICS a požiarna bezpečnosť stavieb v nemeckej legislatíve

Pre tých, ktorých zaujíma problematika zatepľovania budov vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti stavieb ponúkame zaujímavý dokument, ktorý sumarizuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti tak, ako ich ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť cestných tunelov a snahy APPO SR o dodržiavanie predpisov PO

Úroveň všeobecnej bezpečnosti pri výstavbe diaľnic na Slovensku má už svoje príbehy napr. v podobe padajúcich konštrukcií mostov v Kurimanoch (nejedná sa však o padacie mosty, ako možné technické ...  › celý článok

Nemecká zázračná voda na hasenie elektrických zariadení pod napätím?

Pokračujeme v už „rozbehnutej“ téme, o ktorej sme v našich článkoch niekoľko krát písali a to „Fotovoltické systémy na strechách verzus požiarne bezpečnosť stavieb“. Pre zaujímavosť uvádzame, že ...  › celý článok

Peklo na diaľnici

Na internete je naozaj veľa videí s nasnímaným požiarom. Nasledujúce video považujem za ozaj zaujímavé. Video Predstavte si, že by sa to stalo v tuneli. Sledujte tie "neriadené strely".  › celý článok

Úspešné rozporové konanie k novele zákona o ochrane pred požiarmi

Včera 22.1.2015 sa konalo na Ministerstve vnútra SR rozporové konanie k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ...  › celý článok

Rozporové konanie na MV SR

Nadväzujeme na sériu príspevkov ohľadom hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu zákona, ktorým s novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Dnes 16.1.2015 ...  › celý článok

Poďakovanie za podporu hromadnej pripomienky APPO SR

Dovoľte aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky APPO SR, týkajúcej sa návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v ...  › celý článok
Stránka 22 z 28« Prvá...10...2021222324...Posledná »