Nový projekt APPO-LEX MONITOR®

Na základe našich dlhoročných skúseností so zapájaním sa verejnosti do tvorby právnych predpisov, ktorá nie je pozitívna Vás chceme informovať o novom projekte našej asociácie. Projekt z názvom ...  › celý článok

Odvod tepla a splodín horenia – áno či nie?

"V ostatnom čase sa stále častejšie stretávam s otázkami od investorov: „Načo mám inštalovať odvod tepla a splodín horenia do svojej budovy? Veď aj tak toľko nehorí a keď vznikne požiar je potreba ...  › celý článok

Nevyhovujúca úroveň prekladov dokumentov EÚ do štátneho jazyka

Náš kolega, pôsobiaci v oblasti stavebníctva z akademického prostredia, ktorý už dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúci stav terminológie a odbornosti prekladov do slovenského jazyka v oblasti ...  › celý článok

Záhada údajného financovania STN zo štrukturálnych fondov EÚ

V súvislosti s pripravovanou tvorbou nového zákona o technickej normalizácii a taktiež v súvislosti s existujúcim právnym stavom v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a nejasnému systému ...  › celý článok

Pomôcka pre vaše návrhy k novému zákonu o technickej normalizácii

V súvislosti s článkom zverejneným dňa 3. 2. 2017 pod názvom „Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti“ Vám poskytujeme, ako pomôcku na Vaše návrhy na znenie nového zákona o ...  › celý článok

Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti

Včera t. j. 2. 2. 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočnilo stretnutie so zástupcami odbornej verejnosti a s podnikateľskými subjektmi k novému zákonu o ...  › celý článok

Orgány štátnej správy požadujú STN zadarmo – pre svoju potrebu

Veľmi zaujímavé je vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška poplatkov ...  › celý článok

Navrhnite odborníkov v oblasti požiarnej ochrany na ocenenie Cenou Jaroslava Mika

Chceli by sme Vás upozorniť na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca január 2017, kedy majú záujemcovia o zaslanie nominácie na udelenie Ceny Jaroslava Mika poslednú možnosť na jej zaslanie. Do ...  › celý článok

Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií

Nadväzujeme na tému zlého návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok

Ako urobiť z nevhodných STN vhodný biznis

Dňa 19. 12. 2016 sme uverejnili článok „Výzva na záchranu technickej normalizácie a ochranu oprávneného záujmu občanov SR“, v ktorom sme Vám priblížili zúfalú situáciu v technickej normalizácii na ...  › celý článok
Stránka 11 z 28« Prvá...910111213...20...Posledná »