Nový technický návod TN APPO 012

Autor:  | 22.01.2013 | Počet zobrazení: 2 976 | Komentáre: 0

Od 20.1.2013 sme vydali nový TN APPO 012. Tento technický návod sme sa rozhodli vypracovať v nadväznosti na vydanie TN APPO 010 a nových technických noriem z januára 2013 v oblasti PBS elektrických inštalácií. Má byť návodom pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) skupiny č. 23 Zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (ZTDEE) a taktiež návodom pre štátny požiarny dozor pre proces osvedčovania uvedených PK. Dôvodom vydania tohto dokumentu je skutočnosť, že v rámci skupiny PK č.23 je známych až 18 podskupín PK.
Môžete si ho stiahnuť v časti “Technické návody” po jednoduchej registrácii.

Komentáre sú uzavreté.