Nový stavebný zákon v pripomienkovom konaní

Autor:  | 26.06.2014 | Počet zobrazení: 1 727 | Komentáre: 3

Chceli by sme upozorniť odbornú verejnosť, že dňa 18.6.2014 bol Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložený na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového stavebného zákona v plnom názve „Zákon o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“. Pripomienky je možné zaslať do 18.8.2014. Verejnosť má možnosť zasielať svoje pripomienky priamo cez portál právnych predpisov na linku: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?instEID=-1&langEID=1
Pokiaľ máte záujem, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bude zasielať pripomienky ako „Verejnosť“ a je možné zaslať Vaše názory a pripomienky na adresu sekretariátu APPO SR aj do 8.8.2014, ktoré potom zapracujeme do celého spoločného dokumentu.

Materiál si môžete stiahnuť TU:

Návrh zákona – word
Návrh zákona – pdf

Reakcie k článku

 1. Autor: Tibor_sk dňa

  Nebude to síce k stavebnému zákonu, ale chcem upozorniť na usmernenie ohľadom zatrie´dovania koštrukčných prvkov, ktoré vydalo prezídium 9.6.2014. Čo na to hovoríte špecialisti. Podľa mňa vniesli do toho pekný guláš, lebo keď má byť zateplovačka povrchovou úpravou konštrukcie, ktorá nezabezpečuje jej stabilitu, potom každý zateplovák z polystyrénu na murovanej/železobetónovej stene je konštrukčný prvok druhu D1. Ačo potom požiarne pásy? – budú so zateplením z polystyrénu ?!!!!! a predsadené fasády z materiálov na báze dreva ?????. zatepľovať polystyrénom sa bude bez ohľadu na požiarnu výšku stavby????!!!!!.

  Tibor Bali

  • Autor: veza dňa

   Ja si myslím, že považovanie zetepľovacieho sytému za povrchovú úpravu, ktorá pri hrúbke viac ako 2 / 5 mm musí spĺňať pri použití napr. ako požiarne pásy prísne kritériá je spávne, a správne je i považovanie triedy reakcie na oheň A2 s1 d0 za nehorľavú konštrukciu.
   Usmernenie vnímam skôr ako zjednotenie výkladu STN 92 0201-2 a odstánenie nepodloženého kritéria z národnej prílohy STN EN 13501-1.

  • Autor: František Gilian dňa

   Podľa Usmernenia prezídia HaZZ ohľadom zatrieďovania konštrukčných prvkov je to vo vzťahu ku kontaktnému tepelnoizolačnému ETICS s izolačným materiálom z EPS , ktorý je na betónovej obvodovej stene paneláku podľa mňa asi takto:
   ETICS je “nabetón” povrchovou úpravu konštrukčného prvku D1 (betón) na ktorú sa prihliada, keďže podľa článku 2.5.3 a) v STN 92 0201-2 má pravdepodobne hrúbku väčšiu ako 5 mm a triedu reakcie na oheň B.
   Takže poďme prihliadnuť na túto povrchovú úpravu tak, ako nás usmerňuje Usmernenie. Keďže v usmernení sa tvrdí, že článok 2.5.3 v STN 92 0201-2 síce ustanovuje kedy treba prihliadať na povrchovú úpravu konštrukčného prvku, ale neustanovuje ako treba prihliadať, tak Usmernenie nás konečne usmerní, že ako na to.
   Z usmernenia vyplýva, že odpoveďou na otázku „AKO“ môže byť aj takáto interpretácia:
   1. Ak niekto preukáže skúškou požiarnej odolnosti, alebo výpočtom podľa eurokódov, že komponenty s triedou reakcie na oheň inou ako A1 alebo A2 s1, d0, nezabezpečujúce nosnosť a stabilitu konštrukčného prvku uzavretými komponentmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s1, d0 sa v požadovanom čase ich požiarnej odolnosti nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo, tak ETICS s polystyrénom je konštrukčný prvok D1.
   Odôvodnenie:
   Je len potrebné zistiť ako sa skúša požiarna odolnosť komponentov a či sa požiarne odolný polystyrén s triedou reakcie na oheň E ako komponent nezapáli alebo nebodaj neuvoľní dajaké teplo, keďže všetci vieme, že polystyrén by nemal uvoľňovať žiadne teplo, ale naopak mal by ho zadržiavať, veď preto ho dávame na fasádu, zateplenie, nie?
   2. ETICS s izolačným materiálom z EPS je vždy konštrukčným prvkom D2, okrem prípadu keď je konštrukčným prvkom D1 alebo D3.
   Odôvodnenie: To je úplne jasné, nie?
   3. ETICS s izolačným materiálom z EPS môže byť na určitých okolností aj D3, avšak vtedy sa nesmie posudzovať ako konštrukčný prvok D1 alebo nebodaj D2.
   Odôvodnenie: Tento fakt vyplýva s bodov 1 a 2 a z celkového chaosu v tomto našom krásnom malebnom Slovenskom Švajčiarsku.

Pridať komentár