Nový člen tripartity

Autor:  | 22.08.2018 | Počet zobrazení: 753 | Komentáre: 0

Chceli by sme Vás informovať o dôležitej udalosti, ktorou je prijatie Asociácie priemyselných zväzov (APZ) za člena tripartity t. j. za člena Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR). Naša asociácia dlhodobo spolupracuje s APZ v oblasti tvorby legislatívy a uplatňovania noriem a mnoho našich členov je zároveň aj členom APZ, ktorá zastrešuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenskú elektromechanickú asociáciu, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Zväz strojárskeho priemyslu SR.
Náš generálny sekretár je zároveň zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR v Rade pre technickú normalizáciu pri ÚNMS SR, takže predpokladáme, že cez členstvo APZ v HSR SR budeme vedieť účinnejšie presadzovať riešenie niektorých problémov aj vo vzťahu k technickej normalizácii a jej uplatňovania v praxi.
Podrobnosti o tejto udalosti sú zverejnené v tlačovej správe, ktorú vydala APZ.

Tlačová správa APZ

Gratulujeme všetkým kolegom a členom APZ k tomuto úspechu.

Pridať komentár