Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Autor:  | 01.12.2018 | Počet zobrazení: 1 307 | Komentáre: 0

Vzhľadom na to, že sa mnoho našich čitateľov zaujímalo o otázku platnosti a účinnosti novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., chceme Vás informovať, že tento právny predpis bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 28. 11. 2018 ako vyhláška MV SR č. 334/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Jej účinnosť začína 1. 1. 2019.

Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Pridať komentár