Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR

Autor:  | 06.09.2017 | Počet zobrazení: 955 | Komentáre: 0

Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné údaje zo všetkých uvedených ISO noriem týkajúce sa 213 269 termínov a definícií, 6483 grafických symbolov (značiek) a 249 kódov krajín. Je zaujímavé, že všetky grafické symboly sa dajú stiahnuť vo formáte png.
Databáza je vynikajúcou pomôckou pre používateľov ISO noriem preložených do slovenského jazyka v prípadoch, keď majú pochybnosti o význame grafickej značky resp. význame termínu a definície v ISO norme preloženej do slovenčiny a nemajú si ako overiť znenie originálu. Stáva sa, že pri preberaní zahraničnej normy do sústavy STN prekladom sa nie celkom významovo a technicky správne preložia pôvodné cudzojazyčné výrazy, s čím sa môže v praxi stretnúť každý používateľ normy. Na takýto problém sme napríklad upozorňovali aj v článku z októbra 2015 Požiarna ochrana pod taktovkou laikov

Preto v ponuke našej stránky MENU/DOKUMENTY, trvalo zriaďujeme podstránku s prístupom na túto databázu ISO noriem aj so stručným manuálom.

Pridať komentár