Nová verzia TN APPO 012 platná od 1.4.2014

Autor:  | 02.04.2014 | Počet zobrazení: 1 321 | Komentáre: 0

V súvislosti s vydaním revízie STN 92 0205: 2014 a novej STN 92 1101-4: 2014 sme vydali novú aktualizovanú verziu technického návodu TN APPO 012 Osvedčenie požiarnych konštrukcií – zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (ZTDEE) (Návod na osvedčenie, zhotovenie a kontrolu).

Môžete si ju stiahnuť v časti “Technické návody” po prihlásení.

Pridať komentár