NORMALIZÁCIA verzus ŠTÁTNY JAZYK

Autor:  | 02.03.2018 | Počet zobrazení: 1 008 | Komentáre: 2

V súvislosti s vydaním revízie STN EN ISO 13943 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017), nám dnes náš kolega poslal svoj názor, ktorý Vám ponúkame:

Dnes som sa dozvedel o vydaní normy STN EN ISO 13943 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017), ktorá bola vydaná 1.3.2018.
Čo myslíte v akom jazyku bola vydaná ??? Bola prevzatá v anglickom jazyku. Neviem akým spôsobom budú, ak budú vydávané STN v štátnom jazyku, keď ani norma, ktorá by mala byť v štátnom jazyku a tým zabezpečiť jednoznačnosť používania pojmov v oblasti požiarnej ochrany v rôznych dokumentoch, nebola preložená do slovenského jazyka. Ako chcú zodpovedné štátne orgány spolupracovať s EÚ a následne informovať resp. regulovať slovenskú verejnosť, keď nie sú ochotné investovať do vydania slovenskej verzie. Neviem resp. viem si predstaviť, ako štátne orgány používajú vlastné definície, ktoré nie sú korektne vysvetlené a pritom nepublikujú ani oficiálne cudzojazyčné verzie svojich dokumentov (vyhlášky s technickým obsahom), ktoré používajú vlastné (máme na to právo) definície odlišné od medzinárodne uznávaných pojmov (napr. zmienená norma).

Možno nepreloženie uvedenej normy bolo predvídavý ťah národného normalizačného orgánu, aby zabránil pokračovaniu nesprávnych technických prekladov, ktoré sa pred tým vyskytli. Najmä v oblasti elektrotechniky.

Čo nás však určite potešilo, je nový zavedený termín v novom článku 3.293 “passive fire protection” (pasívna požiarna ochrana) a jeho definícia. Teší nás to preto, že už nebudeme musieť na Slovensku vysvetľovať čoho sme my vlastne Asociáciou a že sme boli Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR už 11 rokov pred tým, ako bol tento termín zavedený do medzinárodnej terminológie v oblasti požiarnej bezpečnosti. Na Slovensku to bohužiaľ zatiaľ málokto vie, keďže normu nikto nepreložil so slovenského jazyka.

Reakcie k článku

 1. Je to problém, nakoľko táto norma hovorí o názvosloví, ale norma bola zaradená do Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018, konkrétne Zoznam č. 1 (zverejnené 23. 1. 2018, prihlásiť sa možno do 7. 2. 2018) pod číslom 33 kde sa uvádza že by sa mala zaviesť prekladom.Predpokladám, že sa nikto neprihlásil na jej preloženie. Skôr by sa mali uvedomiť rezorty ako MVSR pod ktoré patrí HaZZ nakoľko požiarna ochrana patrí k nim. Ich úlohou by malo byť spolufinancovanie noriem a následne odborná verejnosť už nevníma STN ako hlavné dokumenty pre návrh keďže normy nie sú závezné a ich príparava je zdĺhavá (niekedy až niekoľko rokov) a potom sa môže stať, že STN pri jej revízii alebo vniku môže výsť ako neaktuálny dokument vzhľadom na technické poznanie a reálny trh.
  Je smutné, že dnes sa ľudia skôr orientujú na iný typ dokumentov aby z nich čerpali informácie ako sú ATN, NFPA, VDI, DIN, BS a pod. keďže STN sú buď zastaralé, alebo neriešia množstvo problémov, ktoré požaduje trh a reálny svet.
  Teraz je ťah na rezortoch pod ktoré spadajú jednotlivé odvetia ako sa postavia k financovaniu a požiadavke dodržiavania STN.

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Nadväzujem na článok, pretože sme dnes dokonca dostali obchodnú ponuku na zakúpenie si tejto normy od štátnych obchodníkov, na ktorú sme reagovali takto:
   “Dobrý deň vážený národný normalizačný orgán,
   Ďakujeme Vám za ponuku uvedenú vo vašom e-maily nižšie, avšak nevidíme zmysel si u Vás kupovať za 21.96 € STN EN ISO 13943:2018 v anglickom jazyku, keď ju môžeme mať v anglickom jazyku “zadarmo” v rámci predplateného balíka ČSN-online, kde za 40 € na pol roka môžeme mať neobmedzené množstvo (desaťtisíce) ČSN EN dokonca preložených do českého jazyka.

   Je obdivuhodné akú obchodnú politiku máte nastavenú, keďže ste za rovnakú cenu t. j. 21.96 € ponúkali zrušenú STN EN ISO 13943: 2011, ale tá sa dala aspoň používať, keďže bola preložená do slovenského jazyka.

   Čiže nám, ako zákazníkom, ponúkate za rovnakú cenu dva kvalitatívne rozličné tovary resp. služby, z ktorých jeden (jedna) je nepoužiteľný(á) pre zákazníka bez jazykových znalostí. Uvedomte si, že každý predajca je zo zákona povinný k tovaru dodať aj návod na jeho používanie spotrebiteľom, čo Váš tovar resp. služba nespĺňa. Skúste sa zamyslieť nad týmito skutočnosťami.

   V prípade, že bude v budúcnosti STN EN ISO 13943: 2018 preložená do slovenského jazyka, mali by ste uvažovať nad tým, že by ste ju mali poskytnúť zadarmo (ako návod na používanie) tým zákazníkom, ktorí si ju už od Vás kúpili v anglickom jazyku. Považujte naše názory a odporúčania ako prospešné pre skvalitnenie Vašich služieb zákazníkom. To je podstatou trhu v EÚ.”

Pridať komentár