Neznalosť právnych predpisov na stavbách

Autor:  | 12.03.2017 | Počet zobrazení: 1 852 | Komentáre: 1

Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov a technický návod TN APPO 010. Môžete si ich stiahnuť v časti Menu/Dokumenty.
Aktualizáciu technickej normy ATN 002 si vyžiadala prax, vzhľadom k skutočnosti, že v mnohých prípadoch absolútne absentuje vedomosť odbornej verejnosti o zákonnej požiadavke na potrebu osobitého oprávnenia na projektovanie zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari.
Túto požiadavku ustanovila v roku 2015 novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v § 11c ods.6.. Píše sa rok 2017 a na významných stavbách na Slovensku napr. trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari „projektuje“ lepšie povedané „neodborne čmára na papier“ akýkoľvek manažér či majster bez príslušného odborného vzdelania z realizačnej firmy, ktorá má na stavbe realizovať elektrické rozvody. Následne takýto „projektant“ svoj „návrh“ konzultuje telefonicky s odborníkmi na požiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií a výrobcami príslušných stavebných výrobkov, čo o tom niečo skutočne vedia a snaží sa ich presvedčiť, že jeho laické umelecké dielo je správne navrhnuté, lebo sa mu páči a celkom ľahko sa realizuje.
To je skutočne výsmech stavebníctva, pretože zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari sú podľa § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi požiarnymi zariadeniami a musí ich projektovať podľa uvedeného zákona autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Čo robia stavbyvedúci na stavbách, keď dopustia, že sa stavia bez splnenia zákonných požiadaviek?

Reakcie k článku

 1. Zdravím,
  navrhujem spracovať “check list” (po našom kontrolný zoznam) k danej konštrukcii. Medzi požadovanými bodmi, čo má obsahovať OPK podľa prílohy 3 vyhlášky 94/2004 by sme sa mali mali oprieť o ods (2) písm. e) “kópie iných dokumentov” v kombinácii s ods. 1 písm. d).

  Napr. body čeklistu


  – návrh trasy je uvedený vo výkrese XY
  – riešenie špecifických detailov je v prílohe XY spracované osobou s osobitným oprávnením

  Pričom to chápem tak, že v klasifikačnom protokole sú uvedené údaje vo všeobecnej rovine. Avšak KAŽDÁ stavba je špecifická. Teda riešenie na stavbe je vždy špecifické, je potrebné a má ho vypracovať odborník.

  VF

Pridať komentár