Môže BIM (BAM) odzvoniť anomáliám v slovenskom stavebníctve?

Autor:  | 06.05.2015 | Počet zobrazení: 1 118 | Komentáre: 1

Už ste počuli o pripravovanej revolúcii v stavebníctve? Ani sa nečudujem, že nie. Na Slovensku sa totiž nevenujeme ničomu inému ako kauzám „Váhostav“ a iným podobným politikám ožobračovania účastníkov stavebného trhu. Preto nám, aj tým „zodpovedným“ akosi ušlo z pozornosti to, o čom sa v ostatných krajinách EÚ otvorene diskutuje resp. už sa realizuje a čo by určite pomohlo nášmu zbedačenému stavebnému trhu. V roku 2014 Európsky parlament a Rada EÚ vydali Smernicu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. Túto Smernicu sú povinné členské štáty implementovať do svojich právnych predpisov do 18. apríla 2016.

Smernica 2014/24/EU

Ako táto Smernica súvisí so stavebníctvom?
Building Information Modeling (BIM) (informačný model budovy) spôsobuje v súčasnosti revolúciu v stavebníctve. Prichádza k nám práve v čase, keď sa veľmi často skloňuje úroveň kvality projektovej dokumentácie, stavebných prác, efektivita správy majetku a tunelovanie v oblasti štátnych stavebných zákaziek. Aktuálne trendy v metódach obstarávania v stavebníctve výrazne deformujú trh, potláčajú zdravý konkurenčný boj a spôsobujú neudržateľné znižovanie cien, čo núti dodávateľov „podliezať“ ceny v záujme získať zákazku. Jednoznačne sa takýto jav podpisuje pod výslednú nekvalitu našich stavieb. Možným riešením zachovania kvality a zároveň úspory financií je využitie informačného modelu budovy (BIM).
Skúsme sa zamyslieť a začať diskutovať o tom, aký vplyv bude mať využitie informačného modelu budovy (BIM) na úroveň, spôsob a možnosti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii.
Taktiež požiadavka na osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom, ktorej myšlienku navrhla a presadila do vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. naša asociácia, má v kontexte informačného modelu budovy (BIM) nadčasový charakter a preukázateľnú zmysluplnosť.

Podrobnosti o informačnom modeli budovy (BIM) nájdete na stránkach BIM asociácie Slovensko (www.bimas.sk) a na nasledujúcich linkoch:
BIM – Búranie mýtov
Stane se BIM prostředkem pro dokladování a monitorování kvality díla u veřejných zakázek?
Direktiva EU pro použití BIM ve veřejných zakázkách
BIM – revolúcia v stavebníctve

Reakcie k článku

  1. Autor: Administrátor appo.sk dňa

    Dobrý deň,
    Pozrela so si to a dobre sa bavím. Nebolo by načase najprv prinútiť vrchnosť, aby konečne spracovala vykonávaciu vyhlášku stavebného zákona o projektovaní? Česi to už dávno majú, takže oni na rozdiel od nás vedia presne, ako má vyzerať projektová dokumentácia v jednotlivých stupňoch a profesiách, čo má obsahovať, v akých mierkach, podrobnostiach a pod. Keďže to my od revolúcie nemáme nikde určené, tak sa robí tak, ako komu hlava narástla…, resp. aj podľa toho, kedy sa narodil a čo si (z inak kvalitnej legislatívy v tejto oblasti)i pamätá zo socializmu. Projekty sa teda sa nedajú navzájom porovnávať, správne oceňovať, ani sa nedá dokonca povedať, či sú dostatočné, takže ťažko povedať, podľa akých kritérií prechádzajú cez stavebné úrady. Na základe takýchto paškvilov sa potom stavajú stavby rôznej úrovne, kde z ich kvality ukrojí ešte dodávateľ. To však nikomu neprekáža, lebo od počiatku sa všetky tendre zameriavajú len a len na cenu, z čoho vyplýva, že iné kritérium nikoho nezaujíma. (poznámka: Ešte šťastie, že my riešime PB stavieb, kde existujú aspoň ako – tak jasné predpisy, ktoré sa aspoň ako- tak aj kontrolujú. Týmto úvodom som len chcela naznačiť, že zaviesť BIM do tohto bordelu si neviem veľmi predstaviť, ak sa to podarí, tak zase pôjde len o formálnu vec, ktorá narobí prácu, ale nemôže priniesť efekt – ak je zmrzačené dieťa, zdravý dospelý z neho asi nevyrastie.
    Zhrnutie: Nie som vôbec proti, ale mal ba sa urobiť poriadok v celom procese projektovania, výstavby a potom aj hodnotenia.

    S pozdravom, Dzureková

Pridať komentár