Medzinárodná konferencia v ČR

Profesná komora požiarnej ochrany Českej republiky v spolupráci s Národným pamiatkovým ústavom ČR a Hasičským záchranným zborom ČR organizujú 5. medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná v dňoch 8. – 9. 6. 2011 na zámku Český Krumlov pod názvom „Požární ochrana hmotného kulturního dědictví“. Bližšie informácie na www.komora-po.cz

POZVÁNKA

Komentáre sú uzavreté.