Keď nehorí aspoň sa blýska

Autor:  | 02.06.2015 | Počet zobrazení: 1 227 | Komentáre: 1

Približne pre rokom presne 19.6.2014 sme na našom blogu zverejnili článok Na Slovensku nepomôžu kvalite technickej normalizácie už „ani hromy, ani blesky“?, v ktorom sme Vám priblížili problematiku ochrany pred bleskom úzko súvisiacu s požiarnou bezpečnosťou stavieb. Neskôr sme celú problematiku tohto článku preniesli a neúnavne medializovali na pôde odborného diskusného internetového portálu NORMALIZÁCIA. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bolo 1. júna 2015 naše úsilie o riešenie problematiky tzv. Aktívnych bleskozvodov, odmenené zo strany ÚNMS SR vyhlásením previerky STN 34 1398: 2014.
Viac sa dočítate ne portáli NORMALIZÁCIA na linku:

Podarilo sa – Previerka normy na Aktívne bleskozvody

Reakcie k článku

Pridať komentár