Dlho očakávaný návrh Zákona o výstavbe je v MPK

Autor:  | 17.04.2019 | Počet zobrazení: 871 | Komentáre: 2

Dňa 16. 4. 2019 boli na portáli Slov-Lex zverejnené dve dôležité informácie o začatí medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom LP/2019/246 a k návrhu Zákona o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) pod číslom LP/2019/247 . Súčasne platný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý má úctyhodných 43 rokov a približne toľko krát sa aj menil a dopĺňal sa predpokladá rozdeliť na dva samostatné zákony. Z pohľadu zlepšenia kvality výstavby aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa za veľmi dôležitý prvok navrhovaného zákona o výstavbe považuje § 7 Projektová dokumentácia, v ktorom sa v odseku 4 ustanovuje požiadavka na Vykonávací projekt ako detailné rozpracovanie podstatných častí overeného projektu stavby na uskutočňovanie stavebných prác. Táto podstatná zmena oproti súčasnosti, kedy sa vykonávací projekt nevypracováva, by výrazne mohla pomôcť kvalite pri výstavbe.
Naša asociácia bude určite aktívnym účastníkom MPK k týmto návrhom prostredníctvom uplatnenia pripomienok v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov. Koniec MPK je určený na 10. 5. 2019 dokedy je možné uplatňovať pripomienky verejnosti k týmto návrhom cez portál Slov-Lex. Členovia APPO SR, ale aj ostatní záujemcovia z radov verejnosti môžu v prípade, že majú akékoľvek návrhy, tieto posielať (aj s odôvodnením) na adresu sekretariat@appo.sk do 5. 5. 2019. Vhodné a zdôvodnené návrhy budú následne uplatnené cez portál Slov-Lex.

Reakcie k článku

  1. Začali sa preteky. Čo bude skôr? Voľby do parlamentu alebo zákon? Podobná situácia tu už bola za Dzurindu. Predčasné voľby zastavili práce na stavebnom zákone a stratili sme 13 rokov.

Pridať komentár