Ako nás chráni štát zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii?

Autor:  | 13.03.2018 | Počet zobrazení: 1 197 | Komentáre: 2

V tejto pohnutej dobe bol dňa 7. 3. 2018 v zbierke zákonov zverejnený nový zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý symbolicky nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Symbolicky preto, lebo ako je známe, 1. apríl bol vždy dňom, keď si ľudia navzájom zo seba uťahujú a vtipkujú na účet toho druhého. Tu však nejde pravdepodobne o vtip, ale o realitu záujmu štátu vo vzťahu k ochrane oprávneného záujmu t. j. bezpečnosti, zdravia, života a majetku osôb a priaznivého životného prostredia.

Stačí si prečítať dve ustanovenia zákona:

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
c) oprávneným záujmom bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.

§ 3
Technická norma a technická normalizačná informácia
(10) Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

V § 2 písm. c) sa síce definuje základný pojem oprávneného záujmu, avšak tento pojem sa v celom zákone ani raz nepoužíva. Možno by to bolo 1. apríla aj vtipné, keby to paradoxne nebolo v rozpore s Čl. 6 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR, pričom to je vládny návrh zákona. Tento článok totiž ustanovuje, že v zákone nemožno zaviesť pojem alebo právny pojem, ktorý sa v zákone nepoužíva. To len potvrdzuje rozpačitosť prístupu štátu k ochrane základných hodnôt t. j. bezpečnosti, zdravia, života a majetku osôb a priaznivého životného prostredia.
Keďže podľa § 3 ods. 10 je dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie dobrovoľné, aj v prípade ak tieto dokumenty obsahujú požiadavky na oprávnený záujem, tak je len na občanovi, aby ich dodržaním sám zabezpečil pre druhých spoluobčanov bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.

Naozaj vtipné.

Niekto sa potom čuduje, že ľudia vyšli do ulíc. Veď chcú zabezpečiť len oprávnený záujem.

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Reakcie k článku

 1. Autor: KonGraf dňa

  Je jasné, že by mali byť záväzné všetky normy, v ktorých ide o ochranu života, zdravia a materiálnych hodnôt. Ako môžeme iniciovať aby sa to aplikovalo v zákone?
  Nerozumiem ale tomu, že EN musí každá krajina EÚ zaradiť do svojho systému noriem – ale nemusí príslušnú EN povinne dodržovať? Pri normách pre požiarne a dymové klapky o tom nikto ani na okamih nepochybuje. Všetci dodržujú príslušné testovacie EN normy.
  Takže mali by sme legislatívcov vyviesť z omylu.
  SÚ NORMY, KTORÉ SA MUSIA POVINNE DODRŽOVAŤ!!!
  Požiadajme ich aby do zákona doplnili, že v prípade ak ide o ochranu života alebo zdravia alebo materiálnych hodnôt musí byť norma povinná.
  Nepoužíval by som nejasnú formuláciu “oprávnený záujem”
  Ide o ochranu života alebo zdravia alebo materiálnych hodnôt. A hotovo.
  Miro Janov

 2. Autor: Ovitsch dňa

  Paragraf 3 – Dodržiavanie STN je dobrovoľné, aby nemuseli byť prístupné bezplatne.
  Paragraf 2 – Oprávnený záujem je na to, aby štát mohol šikanovať projektantov, revíznych technikov, výrobcov, zhotoviteľov a dodávateľov za veci, ktoré neurobili, lebo to nemali povinné.

  Čiže paragraf 2 je na to, aby peniaze prúdili od podnikateľa k štátu vo forme poplatkov, paragraf 3 je na to, aby peniaze prúdili od podnikateľa k štátu vo forme pokút.

  Bezpečnosť je pre štát asi iba predmet podnikania, nie skutočný záujem.
  Či?

Pridať komentár