Ako na internete zverejňovať doklady o stavebných výrobkoch

Autor:  | 21.02.2014 | Počet zobrazení: 985 | Komentáre: 0

Dňa 30. októbra 2013 Európska Komisia vydala DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke. Dokument je dôležitou informáciou pre výrobcov stavebných výrobkov v oblasti správneho sprístupnia vyhlásenia o parametroch podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 na internetovej stránke za predpokladu, splnenia všetkých podmienok uvedených v Nariadení. Nariadenie si môžete stiahnuť tu, alebo v časti Dokumenty.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157_2014

Pridať komentár