Zoznam noriem na preukazovanie zhody

V júni 2010 (na záver jeho pôsobenia) bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnený Návrh zoznamu technických špecifikácií vhodných na preukazovanie zhody stavebných výrobkov podľa prílohy č.1 vyhlášky MVRR SR č.558/2010 Z.z.

Komentáre sú uzavreté.