Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...  › celý článok

STN EN ISO 7010 poskytuje väčšiu paletu značiek ako Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

Vždy nás poteší, keď môžeme odbornej verejnosti oznámiť pozitívnu správu. Robíme to aj v tomto prípade možnosti používania bezpečnostných značiek v dokumentácii. Prečítajte si: Piktogramy podľa ...  › celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 4/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 007 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR

Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné ...  › celý článok

Zostáva 7 dní na podporenie hromadnej pripomienky APPO SR

Už len 7 dní zostáva do konca medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok

Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...  › celý článok

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej ...  › celý článok
Stránka 4 z 16« Prvá...23456...10...Posledná »