Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

Dnes 1. februára 2018 sme zverejnili vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a ...  › celý článok

Vníma štátna správa vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 3/2018?

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.3/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 011 Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 2/2018

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.2/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 010 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Systémy proaktívnej požiarnej ochrany na ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 1/2018

APPO SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.1/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 009 Vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari. Príklady návrhu a zhotovenia ...  › celý článok

Ako chcú Česi riešiť záväznosť či nezáväznosť noriem uvádzaných v právnych predpisoch?

Už koncom roku 2017 sme Vás informovali v článku „Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?“, že v Českej republike dochádza od 1. 1. 2018 k dôležitým zmenám systému tvorby a ...  › celý článok

Poďakovanie APPO SR za podporu a priazeň v roku 2017 Vám všetkým

Záverom roku 2017 by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým členom aj podporovateľom našej asociácie za podporu a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roku 2017. Aj vďaka Vašej ...  › celý článok

Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?

Pri príležitosti záveru roku 2017 sme pripravili hodnotenie oblasti technickej normalizácie na Slovensku a jej porovnanie s Českou republikou. Hodnotenie je spracované na základe oficiálnych ...  › celý článok

APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Vzhľadom na vynikajúcu spoluprácu našej asociácie v rámci projektu APPO-LEX MONITOR®, ktorý je našim registrovaným a veľmi úspešným projektom v oblasti koordinácie pripomienok odbornej verejnosti pri ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 6/2017

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2017, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ...  › celý článok

Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii. V ...  › celý článok
Stránka 3 z 1612345...10...Posledná »