Partneri a linky

Partnerské združenia a organizácie

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava
www.bimas.sk
Ústav integrovanej bezpečnosti, MTF STU v Trnave
Pavilón TL
Botanická 49
917 24 Trnava
www.mtf.stuba.sk
Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
www.asociaciapz.sk
Asociácia výrobcov káblov a vodičov Českej republiky a Slovenskej republiky
Židovská 1143/31
589 01 JIHLAVA
Česká republika
www.vyrobcikabelu.cz
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 28
811 07 Bratislava
www.sez-kes.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29
811 07 Bratislava
www.sksi.sk
Cech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky
Mickiewiczova 4
prevádzka Račianska 71
811 07 Bratislava
www.cech-kachliarov.sk
Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z.
Radlinského 6
811 03 Bratislava
www.sahd.sk
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
www.zsdsr.sk


Zahraničné partnerské združenia požiarnej ochrany

European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)
Kingsley House
Ganders Business Park
Kingsley, Bordon, Hampshire
GU35 9LU
United Kingdom
www.eapfp.com
FIRE SAFE EUROPE
Rond Point Schuman 6, box 5
1040 Brussels
www.firesafeeurope.eu
ECEUFIRE (EAST CENTRAL EUROPEAN FIRE CORPORATION)
www.eceufire.org
Federation of the European Union Fire Officer Associations
www.f-e-u.org
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO
Celovška 150
1000 Ljubljana
Slovinsko
www.szpv.si
Profesní komora požární ochrany
Kolčavka 5
190 00 Praha 9 – Libeň
www.komora-po.cz
NFPA
1 Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts
USA  02169-7471
www.nfpa.org
TSZVSZ
Erzsébet királyné útja 67
1142 Budapest
www.tszvsz.hu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów
Zabezpieczeń Przeciwpoźarowych i Sprzętu Ratowniczego

ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
www.ospzpisr.com.pl
usptb-ntc УСПТБ -Український Союз пожежної та техногенної безпеки
пр-т. Перемоги, 123, офіс 524-525
03151 Україна, м. Київ
www.usptb.org


Užitočné linky

NORMALIZÁCIA – Odborný diskusný portál o slovenskej technickej normalizácii.
HAZZ – Hasičský a záchranný zbor SR.
ÚNMS SR – Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – odbor technickej normalizácie.
SLOV-LEX – Elektronická zbierka právnych predpisov.
Fires – Databáza dokumentov vystavených skúšobňou Fires.
TSÚS – Na stránke TSÚS Bratislava sú informácie o predpisoch súvisiacich s posudzovaním a overovaním nemennosti parametrov stavebných výrobkov.
MDVRR SR – Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR
POISTENIE.SK – Portál slovenského poisťovníctva
EOTA – European Organisation for Technical Approvals; – Stránka o európskych technických osvedčeniach (ETA).
UJD – Úrad jadrového dozoru
SARM – Slovenská asociácia rizikového manažmentu
PAVUS – Databáza klasifikácií vydaných v ČR (PAVUS a TZUS)