Dokumenty EAPFP

1. EAPFP požaduje jednotnú európsku skúšobnú metódu na fasády
Tlačová správa viceprezidenta EAPFP/Press Release
2. Prezentácia z druhého zasadnutia Skupiny zainteresovaných strán z 24. júna 2016
Presentation slides for second Stakeholder Group meeting 24th June 2016
3. Označenie CE výrobkov na zastavenie požiaru, požiarne tesnenia a požiarnu ochranu
Prezentácia Erik Winnepenninckx BBRI