Riadni členovia

Obchodné meno Logo Činnosť v oblasti požiarnej ochrany
A+H Montageservice s.r.o.
www.aplushmontageservice.com
ApplusH_logo Dodávka a montáž protipožiarnych technológií
COLT International s.r.o.
www.coltinfo.sk
coltlogo_male Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, požiarne vetranie, požiarne uzávery
DEHN+SÖHNE GmbH
www.dehn.cz
logo pre appo_1 Ochrana pred bleskom a prepätím
Etex Building Performance
www.etex.com
Etex_logo_male Požiarna ochrana stavieb
ELKOND HHK a.s.
www.elkond.sk
Logo _elkond_maly Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami
Eaton Electric s.r.o.
www.eaton.sk
Eaton_logo_CMYK_300dpi_male Elektrické zariadenia – rozvádzače s požiarnotechnickými vlastnosťami, núdzové osvetlenie, EPS, AFDD
FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o.
www.firei.sk
Logo FEI_nove_APPO Expertná výskumno-vývojová organizácia v oblasti požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a auditu dokladov osvedčenia požiarnych konštrukcií
FIRTECH s.r.o.
www.firtech.sk
firtech_mal Požiarna ochrana stavebných konštrukcií
HELUKABEL CZ s.r.o.
www.helukabel.cz
Helukabel_maly Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami
HILTI Slovakia s. r.o.
www.hilti.sk
logo Hilti_male Tesnenia prestupov a škár
IMOS-Systemair a.s.
www.imos.sk
System_air-1 Výroba požiarnych VZT klapiek
Klahoss spol. s r.o.
www.klahoss.sk
klahoss_logo_web Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
KNAUF Bratislava s.r.o.
www.knauf.sk
knauf_maly Sadrokartónové systémy
KNAUF Insulation s.r.o.
www.knaufinsulation.sk
Logo_SK_0_knauf_insulat_maly Tepelné, akustické a protipožiarne izolácie z minerálnej vlny
KOPOS SLOVAKIA s.r.o.
www.kopos.sk
kopos_maly Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari
KRUGEL EXIM spol. s r.o.
www.krugel.sk
Krugel_Exim_web Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami pre štruktúrované kabeláže
OBO BETTERMANN s.r.o.
www.obobettermann.sk
OBO_maly Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari, ochrana pred bleskom a prepätím
POBEST s.r.o.
www.pobest.sk
Riešenie PBS a požiarnobezpečnostné inžinierstvo
PROMAT
www.promat.sk
Promat logo_maly Protipožiarne materiály a konštrukcie, tesnenie prestupov a škár
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
www.rockwool.sk
RWlogo_new_web Izolačné materiály a systémy pre stavebné a technologické aplikácie (kamenná vlna)
Schrack Technik s.r.o.
www.schrack.sk
schrack-logo_male Elektrické zariadenia – rozvádzače s požiarnotechnickými vlastnosťami,elektroinštalácie,osvetlenie,meranie EE
STABIL spol. s r.o.
www.stabil.sk
Stabil-logo_male Požiarna ochrana stavebných konštrukcií
STRADER s.r.o.
www.strader.sk
Strader LOGO_v1301_male Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari
STÖBICH BRANDSCHUTZ s.r.o.
www.stoebich.cz
logo_default_stoebich_maly Protipožiarne textilné a dopravníkové uzávery
UNIVOLT-SLOVAKIA s.r.o.
www.dietzel-univolt.com
DIETZEL-Logo_male Výroba elektroinštalačného príslušenstva s požiarnotechnickými vlastnosťami
VUKI a.s.
www.vuki.sk
logo_main_vuki-m Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami