Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku
Prihláška za člena APPO SR – formulár Word
Prihláška za člena APPO SR – pdf

V prihláške je uvedená možnosť prihlásiť sa do APPO SR formou riadneho člena, alebo formou člena špecialistu PO.

Podmienky pre prihlásenie sa za riadneho člena resp. člena špecialistu PO sú uvedené v platných Stanovách asociácie.