Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku
Prihláška za člena APPO SR – formulár Word
Prihláška za člena APPO SR – pdf
V prihláške je už uvedená možnosť prihlásiť sa do APPO SR novou formou členstva ako Člen špecialista PO.