Členovia špecialisti PO

Titul, meno a priezvisko Mesto Organizácia
Ing. Kristína Árvayová Slovenské Ďarmoty Fyzická osoba
Ing. Oliver Bartolen Zemianske Kostoľany OLBA s.r.o.
Oľga Boďová Nitrianske Pravno Fyzická osoba
Ing. Ján Dekánek Chorvátsky Grob Cognitio s.r.o.
Ing. arch. Dagmar Dzureková Bratislava EKOPOS
Michael Ftorek Malacky Probest s.r.o
Ing. Miroslav Hetteš Bratislava Ing. Miroslav Hetteš
Ing. Marek Hlaváčik Tlmače Fyzická osoba
Ing. Peter Hollý Bratislava H&W INVEST, s.r.o.
Ing. Juraj Hrčka Bánovce nad Bebravou Fyzická osoba
Michal Janček Práznovce MJ-agency s.r.o.
Ing. Erika Jurková Sečovce Fyzická osoba
Ing. Ján Kandráč Bratislava Risk Consult, s.r.o.
Ing. Marek Kandráč Bratislava Risk Consult, s.r.o.
JUDr. Mgr. Róbert Károlyi Galanta Mgr. Róbert Károlyi – INPROKON – K
Ing. Miriam Károlyiová Galanta Mgr. Róbert Károlyi – INPROKON – K
Ing. Vladimír Krajňák Levoča INO, s.r.o.
Juraj Kukučka Prievidza JKBOZ s.r.o.
Ing. Martin Lopušniak PhD. Košice Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Bc. Tatiana Miškovičová Šaľa Fyzická osoba
Ing. Franrišek Mrocek Stará Turá Fyzická osoba
doc. Ing. Juraj Olbřímek PhD. Bratislava Stavebná fakulta STU Bratislava
Ing. Tatiana Janovjáková Bratislava Fyzická osoba
Pavel Pětioký Bratislava Fireprojekt, s.r.o.
Mário Prievozník Moravany nad Váhom Fyzická osoba
Helena Pustayová Trebišov Fyzická osoba
Roman Ravas Senica monte pbs s.r.o.
Ing. Róbert Sarvaš Bohdanovce Ing. Róbert Sarvaš – ROSA
Ing. Ján Smatana Nováky Fyzická osoba
Ing. Miroslav Šantavý Trnava Fyzická osoba
Ing. Jozef Šinál Bratislava Fyzická osoba
Ing. Lukáš Štefanišin Šarišský Štiavnik Ing. Lukáš Štefanišin – steFIRE
Mgr. Klaudia Vaľová Rimavská Sobota Aproving s.r.o.
Anna Zajacová Trenčín TEVYS s.r.o.