Členovia špecialisti PO

Titul, meno a priezvisko Mesto Organizácia
Ing. Kristína Árvayová Slovenské Ďarmoty Fyzická osoba
Ing. Oliver Bartolen Zemianske Kostoľany OLBA s.r.o.
Oľga Boďová Žilina Fyzická osoba
Ing. Ján Dekánek Chorvátsky Grob Cognitio s.r.o.
Ing. Slavomír Demčák Žalobín Fyzická osoba
Ing. Roman Dolník Levice Fyzická osoba
Ing. Martin Dzurko Lazany Q-1 s.r.o.
Ing. arch. Dagmar Dzureková Bratislava EKOPOS
Michael Ftorek Malacky Probest s.r.o
Ing. Martina Golejová Nitra Fyzická osoba
Dipl. Ing.Radoslav Hanic Bratislava Fyzická osoba
Ing. Andrej Hajiček Trnava FIRE KOMFORT s.r.o.
Ing. Miroslav Hetteš Bratislava Ing. Miroslav Hetteš
Ing. Marek Hlaváčik Tlmače Fyzická osoba
Ing. Peter Hollý Bratislava H&W INVEST, s.r.o.
Ing. Juraj Hrčka Bánovce nad Bebravou Fyzická osoba
Michal Janček Práznovce MJ-agency s.r.o.
Ing. Erika Jurková Sečovce HAS-ER s.r.o.
Ing. Ján Kandráč Bratislava Risk Consult, s.r.o.
Ing. Marek Kandráč Bratislava Risk Consult, s.r.o.
JUDr. Mgr. Róbert Károlyi Galanta Mgr. Róbert Károlyi – INPROKON – K
Ing. Miriam Károlyiová Galanta Mgr. Róbert Károlyi – INPROKON – K
Ing. Vladimír Krajňák Levoča INO, s.r.o.
Juraj Kukučka Prievidza JKBOZ s.r.o.
RNDr. Ladislav Ladomerský Bardejov Fyzická osoba
Ing. Martin Lopušniak PhD. Košice Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Marta Marušinová Poprad Fyzická osoba
Bc. Tatiana Miškovičová Šaľa Fyzická osoba
Ing. Mariana Miškovová Košice Fyzická osoba
Ing. Lenka Nápoká Horná Svinná Fyzická osoba
doc. Ing. Juraj Olbřímek PhD. Bratislava Stavebná fakulta STU Bratislava
Ing. Tatiana Janovjáková Bratislava Fyzická osoba
Pavel Pětioký Bratislava Fireprojekt, s.r.o.
Mário Prievozník Moravany nad Váhom Fyzická osoba
Helena Pustayová Trebišov Fyzická osoba
Roman Ravas Senica monte pbs s.r.o.
Ing. Róbert Sarvaš Bohdanovce Ing. Róbert Sarvaš – ROSA
Ing. Ján Smatana Nováky Fyzická osoba
Ing. Miroslav Šantavý Trnava Fyzická osoba
Ing. Jozef Šinál Bratislava Fyzická osoba
Ing. Lukáš Štefanišin Šarišský Štiavnik Ing. Lukáš Štefanišin – steFIRE
Ing. Jozef Tomaník Dolný Kubín

Totuus, s.r.o.
Ing. Rastislav Trubiansky Veľká Lehota Fyzická osoba
Mgr. Klaudia Vaľová Rimavská Sobota Aproving s.r.o.
Anna Zajacová Trenčín TEVYS s.r.o.