Akreditácia APPO SR na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

Ministerstvo nvútra SR vydalo dňa 7.2.2012 našej asociácii oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy osôb na odbornú spôsobilosť
– špecialista požiarnej ochrany,
– technik požiarnej ochrany.
Táto aktivita je ďalším krokom pri budovaní nového prístupu k systému a úrovni vzdelávania v oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Komentáre sú uzavreté.