APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN

Ako sme už informovali členov APPO SR, vzniesli sme zásadnú pripomienku (prostredníctvom APZ) k návrhu ...  › celý článok

Chápadlá špionáže siahajú pravdepodobne až na bratislavské vianočné trhy

Táto správa nie je založená na nevedomosti zainteresovaných strán, ale na ich nekompletnosti, čo vylučuje ...  › celý článok

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde ...  › celý článok

Požiarne dvere s káblom

Pozrite si bližšie informácie › celý článok

Rozhlasová relácia na tému najčastejších príčin požiaru elektroinštalácií a komínov

Dňa 27.03.2014 o 17:10 bola v Slovenskom rozhlase odvysielaná krátka relácia, v ktorej bola diskutovaná ...  › celý článok

Dobrý článok

Pán Ing. Krchnák publikoval na našej stránke článok o zariadení na odvod tepla a splodín horenia. Takéto ...  › celý článok

Príčiny vzniku požiarov verzus príčiny ich rozvoja a šírenia na Slovensku

Nedávno som počul jeden veľmi zaujímavý názor. Vyjadril ho jeden uznávaný odborník na požiarnu bezpečnosť ...  › celý článok

Akreditácia APPO SR na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

Ministerstvo nvútra SR vydalo dňa 7.2.2012 našej asociácii oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy osôb ...  › celý článok

Prestup – kandidát na ocenenie “fušer roka”

Prestup horľavého potrubia cez horľavú stropnú konštrukciu je úlohou pre skúseného odborníka. Ale ako vidno, ...  › celý článok

Dvere po "úspešnej" kontrole …

Odborná firma úspešne skotrolovala požiarne uzávery. A ešte si za to nechala zaplatiť. Komentár: Obr. 1 ...  › celý článok