Unikátna požiarna skúška elektrických rozvádzačov

Autor:  | 02.11.2011 | Počet zobrazení: 1 298 | Komentáre: 0

6. októbra 2011 sa v skúšobnom laboratóriu spoločnosti FIRES s.r.o. uskutočnila unikátna požiarna skúška elektrických rozvádzačov. Projekt dlhodobo pripravovala APPO SR v spolupráci so spoločnosťou SCHRACK TECHNIK. V skúške bola overovaná nová skúšobná metodika na hodnotenie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov pri požiari, ktorá je obsahom novej pripravovanej STN 92 0206. Originálnosť tejto skúšky je v tom, že je to historicky prvá skúšobná metóda takejto vlastnosti v krajinách EÚ a jej výsledkom je elektrický rozvádzač, ktorý je možné použiť na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari bez akéhokoľvek obmedzenia jeho funkcie a požiadaviek na jeho umiestnenie v stavbe.
Boli dosiahnuté časy funkčnej odolnosti až 120 minút, čo sa podľa návrhu STN 92 0206 hodnotí kritériom funkčnej odolnosti elektrického rovádzača PR 120. Týmto projektom sme zasa posunuli riešenia požiadaviek vyhlášky MV SR č.94/2004 z.z. na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari na vyššiu kvalitatívnú úroveň.

Komentáre sú uzavreté.