Seminár APPO SR o problematike dodatočného zatepľovania stavieb, zaujímavé reakcie a relácie

Autor:  | 13.02.2013 | Počet zobrazení: 2 942 | Komentáre: 5

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola v dňoch 7. a 8.2.2013 hostiteľom pracovného seminára na tému požiarnej bezpečnosti povrchových úprav obvodových stien s názvom:

Protipožiarna bezpečnosť stavieb – dodatočne zatepľované obvodové steny kontaktnými alebo prevetrávanými systémami.

Poprední odborníci prerokovali danú problematiku z rozličných hľadísk: projektovania stavieb, skúšobných metód a praktických problémov z pohľadu situácie a skúseností v SR aj zo zahraničia. Na základe prerokovanej problematiky a taktiež cieľa seminára, boli prijaté nasledovné oficiálne spoločné závery:

Účastníci sa zhodli na tom, že napriek vývoju, ku ktorému dochádza v okolitých krajinách a skúsenostiam s novými stavebnými technológiami, uvedená problematika nie je dostatočne riešená v súčasných právnych a technických predpisoch v SR a odporúčajú jej riešenie v dvoch navzájom prepojených oblastiach:
– stavebné konštrukcie a dopad povrchových úprav obvodových stien na ich klasifikáciu podľa druhu konštrukčného prvku, a
– vhodné skúšobné metódy vychádzajúce z reálnych požiarnych scenárov pre všetky druhy povrchových úprav vrátane kontaktných aj odvetraných tepelno-izolačných konštrukčných systémov.
Tieto oblasti je nutné riešiť paralelne. Z dôvodu, že sústava STN obsahuje rozdielne definície druhov konštrukčných prvkov bolo navrhnuté, vytvoriť jednotné definície konštrukčných prvkov, ktoré budú používané aj napr. v STN 73 0802.

V slovenských protipožiarnych predpisoch nie je doteraz zavedená vhodná skúšobná metóda na overenie šírenia požiaru po vonkajšom povrchu obvodových stien; overenie tejto vlastnosti má pritom dopad najmä na konštrukčný prvok D1, ktorý neprispieva k šíreniu požiaru ani ku zvyšovaniu intenzity požiaru.

Na riešení problematiky zjednotenia existujúcich definícií druhov konštrukčných prvkov v súčasnosti pracuje prezídium HaZZ – zmena STN 92 0201-2. Návrh normy sa má predložiť do polovice roka 2013 a zmena normy má byť vydaná do konca roka 2013. Je potrebné si uvedomiť, že navrhovaná zmena terminológie konštrukčných prvkov vyvolá zmeny aj v ďalších technických normách.

Reakcie k článku

 1. Autor: Administrátor appo.sk dňa

  V súvislosti s problematikou energetickej hospodárnosti budov (zatepľovanie) a protipožiarnej bezpečnosti stavieb si pozrite nemecké televízne spravodajstvo ARD 1 na tomto linku:
  Zatepľovanie verzus požiarna bezpečnosť – skrátená verzia relácie

  Kto má čas a záujem, ponúkame ďalšie veľmi zaujímavé relácie na danú tému, každú v rozsahu cca 45 minút na týchto linkoch (učebnice pre tých, ktorí majú rozhodovať o budúcnosti požiarnej bezpečnosti zatepľovania na Slovensku):
  Zatepľovanie – problematika z viacerých hľadísk
  Zatepľovanie verzus požiarna bezpečnosť – úplná verzia relácie

  Uvádzame aj preklad relácie “Zatepľovanie verzus požiarna bezpečnosť – skrátená verzia”

  Moderátorka:
  Musíme šetriť, to je jasné, ale nie len peniaze, ale aj energiu. Aby sme dosiahli naše klimatické ciele a presadili nemeckú energetickú revolúciu – Energiewende, boli a budú v Nemecku milióny domov napríklad zatepľované. Väčšinou sa zatepľuje Styroporom (penový polystyrolový izolačný materiál), ten je totižto najlačnejší. Ale bohužiaľ aj veľmi nebezpečný. Beda tomu, kto sa počas požiaru nachádza v Styroporom zateplenom dome. Pretože to, čo má chrániť klímu (zatepliť), sa môže počas požiaru stať celkom “horúcim”.

  Reportér:
  Dom vo Frankfurte bol práve čerstvo sanovaný modernou tepelnou izoláciou. Potom požiar koncom mája – presná príčina síce nejasná, rýchle šírenie plameňov ale o to strašidelnejšie.Tepelnoizolačný materiál: polystyrol, známejší ako Styropor.

  Reinhard Ries, šéf hasičov, Frankfurt nad Mohanom
  „Áno, tu bol vznik požiaru, tu boli položene polystyrolové dosky, ktoré pravdepodobne kvôli maličkosti spôsobili oheň, ako je vidieť. Rýchly rozklad materiálu vytvára okamžité neobyčajne vysoké teploty a tak vzniklo okamžite aj tekuté a horiace jazero. To potom viedlo k požiaru vozidla, požiaru fasády. Môžeme povedať, že sa všetko potom v priebehu 300 sekúnd zmenilo na jednu ohnivu guľu.“

  Komentár: Práve Styropor je číslo jeden pri zatepľovaní, je lacný a ľahko spracovateľný. Vyše milión domov v Nemecku sú nim obložené – každý rok k nim pribúdajú státisíce ďalších. Zatepľovanie – základ nemeckej energetickej revolúcie “Energiewende”, dotované 1,5 miliardou eur ročne. Prestížny projekt federálnej vlády.

  Angela Merkel, CDU, spolková kancelárka:
  „Tu ide o to nastaviť podnety (stimuly) tak, aby sa majiteľom domov a bytov oplatilo, toto zatepľovanie realizovať.“

  Peter Ramsauer, CSU, spolkový minister výstavby:
  „Tu je samozrejme veľký potenciál, ktorý chceme využiť. Izolácia, energeticky úsporné stavebné izolácie sa stali za posledných 6 rokov skutočným dostihovým koňom.“

  Peter Altmeier, CDU, spolkový minister životného prostredia:
  „Únik škodlivých CO2 emisií v Nemecku chceme drasticky znížiť, a preto musíme obmedziť zbytočné plýtvanie energiou.“

  Komentár: Mesto Delmenhorst pred rokom. Požiare, ako tieto, budili vtedy dojem, že energiu šetriaca izolácia Styropor by mohla mať aj nebezpečnú tienistú stránku: Účinkuje pri požiari ako urýchľovač? Najväčší nemecky výrobca Styroporu to vtedy upokojoval.

  Frithjof Koerdt, vedúci závodu Sto-Gruppe, 17.8.2011:
  „Keď dnes pôjdete k fasáde so zapaľovačom a fasádu sa v princípe pokúsite zapáliť, všimnete si, že sa to nedá. Trochu tam zadymí a to je všetko.“

  Komentár: NDR sa nenechá odbiť, pátra ďalej. Poverí uznávaných odborníkov, aby odskúšali nebezpečenstvo požiaru. So štandardnou izoláciou zo Styroporu, odborne postavenou. Skúška simuluje požiar bytu, kde má fasáda podľa predpisu odolávať 20 minúť.

  Olaf Riese, vedúci skúšky:
  „Áno, tu môžeme vidieť menšiu zmenu. Áno, teraz tu vzniká horiace odkvapkávanie po 3 minútach. To vyzerá vlastne už dosť vážne… ok, vážne.“

  Komentár: Už po 8 minútach sa oheň vymyká kontrole. Vytvára sa škodlivý dym. Hasič musí zasiahnuť.

  Olaf Riese, vedúci skúšky:
  „Je to veľmi pozoruhodné, že systém tak skutočne rýchlo, poviem to takto, zlyhal, totiž povrch sa otvoril a do tohto vnútorného priestoru mohli vniknúť plamene, kde sa izolačný materiál nachádza a potom práve, ako na týchto obrázkoch jednoznačne môžeme rozoznať, významne k požiaru prispieva, teda to som do značnej miery prekvapený.“

  Komentár: Predsa len v tom čase výrobcovia izolačného materiálu vyhlasujú NDR skúšky za neseriózne: Neexistujú žiadne takzvané „požiarne bariéry“, ktoré by boli nainštalované. Takisto aj nemecký inštitút pre stavebnú techniku, ktorý izolačné materiály oficiálne schválil, píše: „Predpísanie požiarnych bariér efektívne limituje šírenie požiaru.“

  Komentár: Požiarne bariéry – sú nehorľavé pásy umiestnené na každom druhom poschodí. Mali by zabrániť, aby sa požiar rozšíril ďalej na fasádu. Teoreticky. Predsa len, pustošivý požiar vo Frankfurte prednedávnom je praktickou skúškou. Požiarne bariéry sú tam urobené, tak ako sa predpokladá.

  Reinhard Ries, šéf hasičov, Frankfurt na Mohane:
  „Áno, pri tomto požiari vo Frankfurte sa dokázalo, bola to bezmála doslova skúška v skutočnej veľkosti, že žiaľ tieto požiarne bariéry nemajú absolútne žiadnu funkciu. Veľký požiar, zničil požiarne bariéry, tie odtrhlo a nemali žiadny účinok a preukazujú vlastne, že čím bude fasáda hrubšia a o čo väčšia je budova, v tomto prípade sa teda jedná o obrovské rozmery, že sa to celé zmení na jeden diabolský ohňostroj.“

  Komentár: Politici nedovolia, aby ich energetickú revolúciu – „Energiewende“ dookola odmietal nejaký jeden hasič. Minister výstavby Ramsauer posiela svojho štátneho sekretára, aby izolačný materiál Styropor obhájil.

  Rainer Bomba, štátny sekretár ministerstva výstavby:
  „Pre mňa nie je dôležité, čo povie šéf hasičov, sám som bol 25 rokov členom dobrovoľných hasičov. Ak má požiarna bariéra zodpovedajúcu hrúbku a naozaj bola dobre nainštalovaná (zhotovená), tak potom aj funguje.“

  Komentár: Upokojujúce slova, no zábery z Frankfurtu svedčia o inom. Preto sú dva postoje: ministri výstavby spolkových krajín sa chcú v septembri stretnúť a poradiť, či by požiarna ochrana možno predsa len nemala byt sprísnená. Spočiatku sa ale nič nedeje. Pritom si frankfurtský šéf hasičov nemôže dovoliť strácať čas.

  Reinhard Ries, šéf hasičov, Frankfurt nad Mohanom
  „Tu vo Frankfurte bolo vlastne vďaka dokumentácii od prvej sekundy doložené a tiež prekvapujúco vďaka odstrašujúcemu rozsahu, že tento izolačný materiál musí byt okamžite úplne preverený, pretože jeho ďalšie použitie je veľmi sporné, ak by dokonca nemalo byť vlastne okamžite úplne zastavené.“

 2. Ďakujem za rýchly preklad. Snáď si to aspoň niekto prečíta.

 3. Autor: Koloman dňa

  Tak sa zdá, že téma “zatepľovania” je v súčasnosti TOP témou aj v zahraničí. Je až neuvertieťné, ako niektorí “Odborníci” vedia zavádzať verejnosť v hodnotení “nehorľavosti” polystyrénu. Pozrite sa čo dokážu napísať “Český stavebníci” o jeho fantasickej nehorľavosti. To je fakt morálny suterén:

  Čeští stavebníci odmítají, že by polystyren zvyšoval riziko požáru
  25.2.2013, Zdroj: ČTK
  Čeští stavebníci nesouhlasí s tím, že by zateplení budov polystyrenem mohlo zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. O možné nebezpečnosti polystyrenových izolací se rozpoutala debata v Německu. Představitelé sdružení českých firem, které se zaměřují na zateplování budov, za tím vidí nekalý konkurenční boj.
  Čeští stavebníci nesouhlasí s tím, že by zateplení budov polystyrenem mohlo zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. O možné nebezpečnosti polystyrenových izolací se rozpoutala debata v Německu. Představitelé sdružení českých firem, které se zaměřují na zateplování budov, za tím vidí nekalý konkurenční boj.
  O nebezpečnosti některých izolačních materiálů mluvil například šéf frankfurtských hasičů Reinhard Riese v časopisu Spiegel. Kritizoval vlastnosti izolačních systémů obsahujících Styropor, který má ztěžovat a zpomalovat hoření. “Jakmile ale jednou vzplane, pak hoří jako benzin,” uvedl Riese, který se podílel na vyšetřování obrovského požáru na düsseldorfském letišti v roce 1996. Tehdy kvůli nedbalosti při svařování vzplanuly polystyrenové panely na střeše a zahynulo 17 lidí.
  Podobným polystyrenem je podle Rieseho izolováno velké množství obytných a komerčních budov, což prý ohrožuje jejich obyvatele.
  Zástupci českých stavebníků německé obavy krotí. “Nelze generalizovat, že by polystyren byl nebezpečnější než jiné izolační materiály. Vždy to totiž musíme posuzovat z toho pohledu, že izolant je součástí zateplovacího systému, který má různé protipožární prvky a opatření,” podotkl předseda představenstva Cechu pro zateplování budov Milan Machatka.
  Stejný názor má předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene. “Všechny systémy používané na zateplení budov v Česku jsou bezpečné. Minerální vata je méně hořlavá, ale nehodnotíme jen izolant samotný, ale celý systém. Tam žádné rozdíly v bezpečnosti nejsou,” řekl šéf sdružení výrobců pěnového polystyrenu.
  Diskusi o bezpečnosti polystyrenu v Německu přesto pečlivě sleduje. “Tato kampaň byla vyprovokována nekalým konkurenčním bojem. Jde o snahu získat výhodu na trhu,” tvrdí Zemene. Obavy Němců podle něj nemají reálné opodstatnění, bezpečný je prý i starší typ polystyrenového zateplení.
  S českými stavebníky se shodne Marek Pokorný z ČVUT, který se požární bezpečností budov zabývá. “Je to věčný boj mezi výrobci minerální izolace a polystyrenu, jsou to dva nesmiřitelné tábory. Pěnový polystyren je sice sám o sobě velmi hořlavý, pokud je ale správně namontován, kryt fasádou a jsou dobře vyřešeny u detaily, tak nepředstavuje vyšší riziko požáru,” řekl.

  Ten kto napíše, že minerálna vata je “menej horľavá” ako polystyrén by mal skutočne vyhľadať lekársku pomoc, pretože minerálna vata je nehorľavá.
  Ale zasa na druhej strane čo zhorí to nezhnije a čo nezhnije časom sublimuje.
  Osobne považujem zatepľovanie polystyrénom za naplnenie skutkovej podstaty tresného činu všeobecného ohrozenia.

 4. Autor: Administrátor appo.sk dňa

  Zaujímavý názor má ten pán predseda združenia EPS ČR, keď tvrdí, že nie sú rozdiely v bezpečnosti (myslím požiarnej) medzi horľavým zatepľovacím systémom a nehoľavým zateplovacím systémom.
  Neviem ako to myslel ale nech si skúsi natankovať miesto paliva do nádrže auta vodu a možno zistí v čom je rozdiel.