SÚTN vydal zmeny STN 73 0802 a STN 73 0834

1.3.2013 vydal Slovenský ústav technickej normalizácie zmeny STN 73 0802/Z1 a STN 73 0834/Z1, ktoré sú dôležité z hľadisla riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Okrem iných zmien došlo u oboch noriem k doplneniu požiadaviek na káblové rozvody a trvalú dodávku elektrickej energie.

Pridať komentár