Odborné semináre pre elektrotechnikov

Slovenský elektrotechnicky zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska organizuje postupne v Košiciach, Banskej
Bystrici, Trenčíne a Bratislave v dňoch 7. 9. 2010, 8. 9. 2010, 21. 9. 2010, 22. 9. 2010 odborný seminár zameraný na tému:
Požiarna bezpečnosť stavieb a skúsenosti s problematikou elektroinštalácií na stavbách z pohľadu požiarnej ochrany.
Tohto seminára sa zúčastňujú aj členovia APPO SR so svojimi odbornými príspevkami a taktiež svojimi prezentáciami.
Záujemci o tieto semináre sa s ich bližším obsahom a podmienkami prípadnej účasti môžu zoznámiť v priložených dokumentoch

Pozvánka
Program seminára

Komentáre sú uzavreté.