Odborné články z oblasti odvodu tepla a splodín horenia

V rubrike “Dokumenty” sme sprístupnili v časti “Odborné články” niekoľko príspevkov do odborných časopisov, ktoré pripravil Mgr. Jozef Vojtaššák, COLT INTERNATIONAL, s.r.o., Bratislava, z oblasti odvodu tepla a splodín horenia, ktorá nie je stále z hľadiska požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb uspokojivo vyriešená. Pozrite si ich je to zaujímavé čítanie.

Komentáre sú uzavreté.