Ocenenie pre APPO SR od SÚTN

SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE zorganizoval na medzináodnej úrovni zasadnutia pracovných skupín technickej komisie IEC TC 89 – Skúšanie požiarnej bezpečnosti v Bratislave od 10. do 13. 5. 2010. Generálna riaditeľka SÚTN Ing. Božena Tušová poďakovala APPO SR za pomoc pri realizácii tohto podujatia. Viď priložený dokument strana 10.

Vyhodnotenie plnenia Kontraktu 1/2010 k 30. 6. 2010

Komentáre sú uzavreté.