3. medzinárodná vedecká konferencia „Fire Engineering 2010“ vo Zvolene

Chceli by sme Vás informovať o konaní 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Fire Engineering 2010, ktorá sa koná
5. – 6. 10. 2010 na Technickej univerzite vo Zvolene.
Organizátorom je aj Ing. Eva Mračková, PhD naša pridružená členka, ktorej by sme chceli poďakovať za propagáciu činnosti APPO SR na tejto konferencii. Taktiež sa jej zúčasnňujú ako prednášajúci naši členovia a pridružený členovia Ing. Miroslav Šantavý a Ing. Martin Lopušniak PhD.

Komentáre sú uzavreté.