Sú doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní?

Sú doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní? Autor:  | 07.03.2014 | Počet zobrazení: 2 242 | Komentáre: 0
Vzhľadom na množstvo názorov, ktoré existujú v otázkach osvedčenia požiarnej konštrukcie uverejňujeme stanovisko APPO SR k tomu, či požadovať alebo nepožadovať doklady osvedčenia požiarnej ...
celý článok

Vydanie novej verzie TN APPO 010

Vydanie novej verzie TN APPO 010 Autor:  | 20.10.2013 | Počet zobrazení: 1 498 | Komentáre: 0
Dňa 20.10.2013 bola na našej stránke v časti "Technické návody" zverejnená nová verzia TN APPO 010 zaoberajúceho sa problematikou osvedčovania požiarnych konštrukcií. Po zaregistrovaní si ju môžete ...
celý článok

Experti APPO SR v príprave návrhu mandátu CEN Fire Protective Products

Experti APPO SR v príprave návrhu mandátu CEN Fire Protective Products Autor:  | 24.09.2013 | Počet zobrazení: 1 333 | Komentáre: 0
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nominovala na základe požiadavky Európskej komisie na spoluprácu expertov pre prípravu návrhu mandátu CEN Fire Protective Products. Mandát ...
celý článok

Nová verzia TN APPO 012

Nová verzia TN APPO 012 Autor:  | 28.06.2013 | Počet zobrazení: 1 521 | Komentáre: 0
Na stránku Technické návody sme umiestnili novú verziu TN APPO 012, ktorá bola spracovaná z dôvodu platnosti nového zákona o stavebných výrobkoch a novej vyhlášky o stavebných výrobkoch a o systémoch ...
celý článok

Nový zákon o stavebných výrobkoch

Nový zákon o stavebných výrobkoch Autor:  | 11.06.2013 | Počet zobrazení: 2 011 | Komentáre: 2
Dňa 6.6.2013 bol v zbierke zákonov zverejnený nový zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť od 1.7.2013. Týmto zákonom sa ...
celý článok

Databáza technickej pomoci pre príslušníkov HaZZ a špecialistov PO

Databáza technickej pomoci pre príslušníkov HaZZ a špecialistov PO Autor:  | 19.03.2013 | Počet zobrazení: 1 532 | Komentáre: 1
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR v záujme skvalitnenia informácií o problematike osvedčenia požiarnych konštrukcií uverejnila na stránke www.appo.sk databázu kontaktov na odborníkov z radov ...
celý článok

Nový technický návod TN APPO 012

Nový technický návod TN APPO 012 Autor:  | 22.01.2013 | Počet zobrazení: 2 976 | Komentáre: 0
Od 20.1.2013 sme vydali nový TN APPO 012. Tento technický návod sme sa rozhodli vypracovať v nadväznosti na vydanie TN APPO 010 a nových technických noriem z januára 2013 v oblasti PBS elektrických ...
celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Zodpovednosť zhotoviteľa PK. (4.časť)

Čo je  požiarna konštrukcia?  Zodpovednosť zhotoviteľa PK. (4.časť) Autor:  | 11.09.2012 | Počet zobrazení: 3 151 | Komentáre: 4
Podľa §1 novely vyhlášky č. 94 je zhotoviteľ požiarnej konštrukcie právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu. Ak požiarnu ...
celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Má PK požiarnu odolnosť? (3.časť)

Čo je  požiarna konštrukcia?  Má PK požiarnu odolnosť? (3.časť) Autor:  |  | Počet zobrazení: 2 960 | Komentáre: 2
Z dikcie vyhlášky vyplýva, že stavebný prvok môžeme prehlásiť za požiarnu konštrukciu, až keď spĺňa požadované kritéria na použitie v podmienkach požiaru. Z toho vyplýva, ža ak konštrukcia nebola ...
celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Stavebné prvky. (2. časť)

Čo je  požiarna konštrukcia? Stavebné  prvky. (2. časť) Autor:  | 21.08.2012 | Počet zobrazení: 1 728 | Komentáre: 0
V našej odbornej terminológii sa vyskytujú rôzne technické termíny, ako: - stavebná konštrukcia - stavebný výrobok - (stavebný) prvok - konštrukčný prvok - stavebný dielec - a tak ďalej. Tieto ...
celý článok
Stránka 4 z 512345