Pomôcka pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií

stretnutie Autor:  | 18.09.2018 | Počet zobrazení: 947 | Komentáre: 0
Dovoľte, aby sme Vás oslovili v súvislosti s pripravovanou on-line aplikáciou na osvedčovanie požiarnych konštrukcií a názvom „e-aplikácia OPK", ktorú pripravuje naša asociácia na používanie širokou ...
celý článok

Časté chyby na stavbách odhaľuje proces osvedčovania požiarnych konštrukcií

ALM Autor:  | 16.09.2018 | Počet zobrazení: 836 | Komentáre: 0
V stavebnej praxi sa čoraz častejšie stretávame z nedorozumeniami v správnom chápaní vhodnosti použitia stavebných výrobkov na zamýšľaný účel. Typickým príkladom je problematika vedenia trás káblov ...
celý článok

Požiarne dvere stiahnuté z trhu – v Anglickom Spojenom Kráľovstve

protipoziarne-dvere-ocelove-d1-ew60-639_thumb_478x478 Autor:  | 03.08.2018 | Počet zobrazení: 1 022 | Komentáre: 0
V UK sa po katastrofálnom požiari Grenfell Tower zmenil pohľad na požiarnu bezpečnosť. Po kontrolnej skúške požiarnej odolnosti museli piati výrobcovia požiarnych dverí stiahnuť svoje výrobky z trhu. ...
celý článok

Vníma štátna správa vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 3/2018?

atn_logo_male Autor:  | 16.01.2018 | Počet zobrazení: 650 | Komentáre: 0
APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.3/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 011 Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou ...
celý článok

Požiarna odolnosť obvodových stien z vonkajšej strany – Tepelná Vianočná pohoda?

vianoce Autor:  | 21.12.2017 | Počet zobrazení: 776 | Komentáre: 0
Vážení špecialisti PO, ale aj nešpecialisti, záujemcovia, sympatizanti a iní workoholici, K Vianočným sviatkom sme Vám pripravili malý darček v podobe článku o hodnotení požiarnej odolnosti ...
celý článok

Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend

rozsudok Autor:  | 29.10.2017 | Počet zobrazení: 1 160 | Komentáre: 5
Keďže sme dňa 28. 10 2017 oznámili informáciu o zverejnení návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ...
celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 25.07.2017 | Počet zobrazení: 1 834 | Komentáre: 4
Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...
celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 03.07.2017 | Počet zobrazení: 3 052 | Komentáre: 2
Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...
celý článok

Neznalosť právnych predpisov na stavbách

atn_logo_male Autor:  | 12.03.2017 | Počet zobrazení: 1 855 | Komentáre: 1
Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z ...
celý článok

Nové projekty APPO SR a prvé udeľovanie Ceny Jaroslava Mika

Cena_JM Autor:  | 26.02.2017 | Počet zobrazení: 1 044 | Komentáre: 0
Dňa 24. 2. 2017 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici v poradí 13. Plenárne zhromaždenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V rámci programu vystúpil s predstavením svojej osoby a ...
celý článok
Stránka 2 z 512345