Požiar šachty v bytovke v Poltári

Do diskusie okolo šírenia požiarov šachtami, opávnenosti neutesňovania otvorov do 0,04 m2 a požiarnej bezpečnosti elektroinštalácií prispel požiar v Poltári.
Televízny šot si môžete pozrieť v archíve TV JOJ z 9.3.2011. Je hneď prvý po prehľade správ.

TV JOJ

Reakcie k článku