Požiar v podzemnej garáži v Rusovciach – dôležitosť požiarnej prevencie

Autor:  | 10.01.2014 | Počet zobrazení: 1 763 | Komentáre: 2

Určite väčšina z nás postrehla dramatickú udalosť, ktorá sa odohrala v utorok 7.1.2013 v Bratislave – Rusovciach, kde došlo k veľkému požiaru osobných automobilov v podzemnej garáži obytného komplexu. Celá udalosť bola dostatočne medializovaná a našťastie nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam ani stratám na životoch, odhliadnuc od medializovaných predpokladaných škôd na majetku, ktoré sa odhadujú cca na 600.000,-Eur. Samozrejme, že takáto udalosť je mimoriadne citlivou témou najmä pre obyvateľov tohto obytného domu, ktorí boli našťastie všetci úspešne evakuovaní, za čo je treba úprimne poďakovať aj zasahujúcim hasičom, záchranárom a polícii. Prajem všetkým obyvateľom postihnutej bytovky, aby sa čo najskôr mohli vrátiť do svojich domovov a aby sa s podobnou udalosťou a zážitkami už nikdy nemuseli stretnúť.
Táto udalosť sa však dá vnímať aj z odborného hľadiska v súvislosti s tým, ako kvalitne bolo navrhnuté a realizované riešenie protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby. Zaujali ma fotografie z mesta udalosti vyhotovené po požiari, ktoré boli zverejnené na internete a ktoré sú uvedené na konci tohto príspevku. Sú zaujímavým a dôležitým dôkazom toho, aká je miera poškodenia konštrukcií požiarom v priestore podzemnej garáže a že aj konštrukcia oceľobetónového skeletu prežila enormné tepelné zaťaženie. Čo je treba určite brať ako pozitívny fakt je to, že tento „vzorový príklad“ požiaru podzemnej garáže sa týka stavby, ktorá bola navrhnutá a realizovaná v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Hoci nepoznáme detailné podrobnosti všetkých udalostí, ktoré sa odohrali po vzniku požiaru môžeme predpokladať, že požiar, ktorého zdolávanie podľa údajov zasahujúcich hasičov trvalo najmenej 60 minút (k ohnisku požiaru), sa nerozšíril z požiarneho úseku podzemnej garáže do iných častí stavby, čo je dôkazom toho, že opatrenia PBS boli dostatočne navrhnuté a realizované. Cieľ požiarnobezpečnostných opatrení bol tým naplnený a celá udalosť je veľmi dobrým príkladom toho, že požiarna prevencia v oblasti výstavby má svoje nezastupiteľné miesto a musí byť takto aj vnímaná všetkými, ktorí sa zúčastňujú procesu návrhu, realizácie, kontroly a užívania stavby. Pri pohľade na fotodokumentáciu požiaroviska by bolo možné z odborného hľadiska pozorovať aj skutočnosti, ktoré by sa dali využiť pre ďalšie úvahy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Tieto úvahy však ponecháme na Vás ostatných a budeme radi, keď pridáte svoj komentár k príspevku.

Reakcie k článku

  1. Autor: František Gilian dňa

    Nepochybne je dôležité, že na strope garáže boli použité teploizolačné nehorľavé lamely (pravdepodobne na účel zateplenia), ktoré mimoriadne pomohli zabráneniu vyšších škôd na statike stropu z dôvodu odstreľovania betónu. Je na zamyslenie, či by takáto ochrana oceľobetónových konštrukcií v podzemných priestoroch garáží nemala byť štandardným riešením, pretože odhadovaná výška škody, mnohonásobne prekračuje investičné náklady na takúto ochranu. Poisťovne by sa mali zamyslieť nad touto skutočnosťou. Kde už je vyššie riziko vzniku požiaru v bytovke, ako v podzemnej garáži?

  2. Autor: ekopos dňa

    Dagmar Dzureková, 13.01.2014
    Podľa mňa tento požiar len dokázal skutočnosť, že doterajšie požiadavky PB na vstavané podzemné hromadné garáže sú nedostatočné, lebo nezohľadňujú “tunelový efekt”, ku ktorému tu môže dôjsť. To, že sa požiar nepreniesol vyššie nestačí, ak sa naruší statika celého objektu (môže sa narušiť aj nezvratne). Preto tam, kde nie je SHZ alebo ZODT by malo byť povinné zosilnenie krytia ocele železobetónových nosných prvkov tak, ako to má byť v tuneloch. Opatrenia sú na diskusiu, každopádne s tým treba niečo robiť. Hlavne obytné domy sa stavajú tak, aby v nich vôbec nemuseli byť žiadne požiarne technické zariadenia, a to aj za cenu rozdelenia garáže na menšie PÚ do 50 áut. A práve takéto garáže sú najviac ohrozené

Pridať komentár