Nový zoznam technických špecifikácií

Autor:  | 17.01.2012 | Počet zobrazení: 1 503 | Komentáre: 0

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo k 1.11.2011 nový zoznam technických špecifikácií k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z. z 27. novembra 2009, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.
Dokument nájdete na stiahnutie v sekcii Domumenty/Právne a technické predpisy/Stavebné výrobky

Dokument

Komentáre sú uzavreté.