Šachty v bytových domoch sú nebezpečné

Na Slovensku nám pribúdajú nebezpečné prípady, kedy sa (napr. typický kuchynský) požiar rozširuje cez šachtu. Táto často diskutovaná téma má svoje okruhy parciálnych otázok, najmä
– tesnenia prestupov inštalácií v šachtách po poschodiach (hlavne plastové rúry sú problémom, bez tesniacej manžety majú nulovú požiarnu odolnosť)
– neutesňované nasávacie otvory do 0,04 m2 (napr. z digestora do VZT potrubia)
– rozmery resp. geometrický tvar šiacht

Do diskusie prispela aj údajne 90 ročná pani z 3. poschodia, ktorá na sporáku zabudla jedlo. Vyhoreli všetky byty nad ňou.

Spravodajstvo priniesli napr. TV JOJ a aktuality.sk

Z minulých príspevkov hodno spomenúť napr. Požiar šachty v bytovke v Poltári

Ak sa v šachte použije PUR pena, tak v prípade požiaru vzniknú extrémne nebezpečné splodiny horenia. Viac sa píše tu a tu

Pozrite si prosím reportáž STV v relácii Občan za dverami dňa 31.10.2012 (začiatok na videu: cca. 9°15″). Po zhliadnutí týchto repotáží by mohlo byť každému jasné, že so šachtami musíme niečo urobiť.

Pre začiatok je dôležité, že v novele vyhl. 94/2004 sa v §40 zrušila výnimka pre VZT potrubia do 0,04 m2 a doplnil sa §47a. V ďalšom kroku bude potrebné upresniť požiadavky na šachty v STN 92 0201-2. Ako vidno, šachta spája súčasne viaceré požiarne úseky. Nie je to dôvod, aby na ňu boli kladené vyššie požiadavky?

Na záver by som podčiarkol, že pre štatistiku sa sleduje príčina vzniku požiaru, ale prakticky je ignorovaná otázka, či sa požiar šíril “podľa plánu”. Teda, či požiarne uzávery, požiarne deliace konštrucie a iné opatrenia plnili svoju funkciu.

PS: Samozrejme, ten pán na konci reportáže Občan za dverami sa ohľadne pien mýli. Pre prestup musí byť platná klasifikácia podľa STN EN 13 501-2, článok 7.5.8, a to pre konkrétne prestupujúce inštalácie. Nie farba je určujúca, ale preukazné skúšky. Utesniť plastovú rúru priemeru 110 mm PUR penou je nemožné a životu nebezpečné.

Reakcie k článku

  1. Autor: Tibor_sk dňa

    Ja osobne vidím v súčasnosti problém inštalácii v šachtách hlavne v stavebnom zákone. V § 139b, odsek 14 sa totiž uvádza, že výmena vnútorných rozvodov je považovaná za udržiavacie práce, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie, a teda ani žiadny projekt. Dnes sa vo veľkom v panelákoch, kde sú hlavné problémy so šachtami, vymieňajú rozvody. Žiadny “majster zlatá ruka”, ktorý robí tieto výmeny rozvodov vôbec neuvažuje o tom, že by bolo potrebné šachtu v úrovni stropu protipožiarne utesniť. A ani nepresvädčíte vlastníkov bytov, že to je potrebné, lebo si zaťukajú na čelo, keď im poviete, že kanalizačné plastové potrubie, či inú plastové potrubie trvalo naplnené vodou je potrebné tesniť, keď vedľa ide VZT potrubie od digestorov a WC ventilátorov a to nemusí byť a nebude nikdy utesnené ( lebo tie sa nevymieňajú ). Ak by to podliehalo minimálne ohláseniu, možno by sa situácia zmenila. možno by bolo aj riešenie cez osvetu poisťovní keď sa ľudia poisťujú a po požiari im nezaplatia škody, lebo zasiahli do konštrukcii stavby a spôsoboli si vyhorenie bytu vlastne sami, resp. pri ich výmene nedodržali to čo mali zo aákonov a noriem dodržať. Lebo my Slováci sme furt takí, že všetko vidíme len cez prachy.

  2. Autor: PrevenciaNR dňa

    Prikláňam sa k názoru, že problém treba začať riešiť v zneniach stavebného zákona, no tým to ešte zďaleka nekončí, pokiaľ nebude zrušená pôsobnosť štátneho požiarneho dozoru v tejto oblasti (reakcia v blogu “Príčiny vzniku požiarov verzus príčiny ich rozvoja a šírenia na Slovensku”) zásadným krokom, ktorý by snáď napomohol je osveta vlastníkov bytov, ale i správcov bytových domov, či spoločenstva vlastníkov napr. formou obežníka, či letáku na túto tému, vzhľadom na bežný problém, že obyvatelia bytových domov bez hlbšej osvety, že sa jedná o ich bezpečnosť budú vidieť najmä problém “čo to bude stáť”. Reagujem len na základe zážitkov z takýchto protipožiarnych kontrol, kde napr. zfunkčenie odvetrania priestorov schodiska(jedinej únikovej cesty, i keď len otvárateľnými svetlíkmi na jej vrchu z úrovne minimálne prízemia, čo bolo pôvodné riešenie, pre zriedenie splodín, ktoré sa v priestore schodiska môžu pri požiari vyskytnúť) v 12 poschodových bytových domoch je pre obyvateľov takého domu nie zrejme lacná záležitosť a za jej zrealizovaním vidia pre nich osobne veľký finančný problém, nehovoriac už o vandalizme a znefunkčňovaní i takýchto zariadení počas životnosti a teda bez dostatočnej osvety sa k nej budú obyvatelia bytových domov stále stavať ako k otázke “len peňazí” alebo “kým sa nič nestane, nikomu nič nehrozí”.

Pridať komentár