Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017

konferencia Autor:  | 08.10.2017 | Počet zobrazení: 692 | Komentáre: 0
Už 3 týždnne pred začiatkom medzinárodnej konferencie PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017, o ktorej sme Vás informovali na stránkach nášho Blogu, boli prihlášky účastníkov na konferenciu uzavreté z ...
celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

rozsudok Autor:  | 02.10.2017 | Počet zobrazení: 1 211 | Komentáre: 0
Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...
celý článok

Zostáva 7 dní na podporenie hromadnej pripomienky APPO SR

ALM Autor:  | 25.08.2017 | Počet zobrazení: 687 | Komentáre: 0
Už len 7 dní zostáva do konca medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
celý článok

Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Kontrolovany_chaos Autor:  | 21.08.2017 | Počet zobrazení: 1 379 | Komentáre: 0
Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...
celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

ALM Autor:  | 17.08.2017 | Počet zobrazení: 1 587 | Komentáre: 2
Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...
celý článok

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

poziar-ohen Autor:  | 06.08.2017 | Počet zobrazení: 1 687 | Komentáre: 0
V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v ...
celý článok

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Blesk Autor:  | 03.08.2017 | Počet zobrazení: 1 302 | Komentáre: 0
Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej ...
celý článok

Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

dym Autor:  | 27.07.2017 | Počet zobrazení: 1 427 | Komentáre: 0
Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a ...
celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 25.07.2017 | Počet zobrazení: 1 830 | Komentáre: 4
Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...
celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 03.07.2017 | Počet zobrazení: 3 048 | Komentáre: 2
Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...
celý článok
Stránka 5 z 18« Prvá...34567...10...Posledná »