Je na Slovensku zabezpečená požiarna bezpečnosť stavieb s prevetrávaným horľavým tepelnoizolačným systémom?

Greenfell-Tower Autor:  | 08.12.2017 | Počet zobrazení: 1 234 | Komentáre: 0
Na potrebu odpovede na otázku uvedenú v názve nášho článku nás upozornili významní odborníci zo Stavebnej fakulty STU Bratislava na základe článku, ktorý bol zverejnený v súvislosti z požiarom ...
celý článok

APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Ples_ZEP Autor:  |  | Počet zobrazení: 922 | Komentáre: 0
Vzhľadom na vynikajúcu spoluprácu našej asociácie v rámci projektu APPO-LEX MONITOR®, ktorý je našim registrovaným a veľmi úspešným projektom v oblasti koordinácie pripomienok odbornej verejnosti pri ...
celý článok

Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

ALM Autor:  | 15.11.2017 | Počet zobrazení: 891 | Komentáre: 0
Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii. V ...
celý článok

Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Autor:  | 10.11.2017 | Počet zobrazení: 1 193 | Komentáre: 1
Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...
celý článok

Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend

rozsudok Autor:  | 29.10.2017 | Počet zobrazení: 1 119 | Komentáre: 5
Keďže sme dňa 28. 10 2017 oznámili informáciu o zverejnení návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ...
celý článok

Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Autor:  | 28.10.2017 | Počet zobrazení: 998 | Komentáre: 0
Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych predpisov Slov-Lex uverejnený Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...
celý článok

História predpisov o horľavých kvapalinách na Slovensku

http://www.dreamstime.com/-image4562668 Autor:  | 20.10.2017 | Počet zobrazení: 722 | Komentáre: 0
Náš kolega Ing. Ján Dekánek nám zaslal zaujímavý príspevok o histórii predpisov o horľavých kvapalinách na území Slovenska, ktorý bol prezentovaný na konferencii Advances in Fire and Safety ...
celý článok

STN EN ISO 7010 poskytuje väčšiu paletu značiek ako Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

Standard Autor:  | 12.10.2017 | Počet zobrazení: 1 479 | Komentáre: 0
Vždy nás poteší, keď môžeme odbornej verejnosti oznámiť pozitívnu správu. Robíme to aj v tomto prípade možnosti používania bezpečnostných značiek v dokumentácii. Prečítajte si: Piktogramy podľa ...
celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017

konferencia Autor:  | 08.10.2017 | Počet zobrazení: 674 | Komentáre: 0
Už 3 týždnne pred začiatkom medzinárodnej konferencie PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017, o ktorej sme Vás informovali na stránkach nášho Blogu, boli prihlášky účastníkov na konferenciu uzavreté z ...
celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

rozsudok Autor:  | 02.10.2017 | Počet zobrazení: 1 188 | Komentáre: 0
Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...
celý článok
Stránka 4 z 18« Prvá...23456...10...Posledná »