Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. je na svete

Dnes 7.8.2012 vyšla v zbierke zákonov dlho očakávaná V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007.
Môžete si ju stiahnuť aj na našej stránke Dokumenty. Pripravili sme aj úplné znenie tohto právneho predpisu, ktorý ponúkame na stiahnutie.

TU.pdf

Reakcie k článku

  1. Autor: Viliam Fusek dňa

    Ďakujem pánovi Gilianovi, že si dal tú prácu spracoval úplné znenie.