Zlepšenie informovanosti o zmenách v technickej normalizácii

Autor:  | 28.04.2013 | Počet zobrazení: 1 525 | Komentáre: 0

V rámci zlepšenia Vašej informovanosti o aktuálnych zmenách v oblasti technickej normalizácie sme na stránke “TECHNICKÉ NORMY” zaviedli novú rubriku, ktorá je zaradená ako prvá s názvom “Zmeny, opravy, revízie, nahradenie a zrušenie noriem”.
Jej obsah bude aktualizovaný raz mesačne a budú tu uvedené všetky skutočnosti, ktoré sa udiali v súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb a stavebými výrobkami pre tento účel v technickej normalizácii za predchádzajúci mesiac.

Pridať komentár