APPO SR rozširuje pôsobnosť sekcie EL aj na ochranu pred bleskom

Autor:  | 12.11.2013 | Počet zobrazení: 1 234 | Komentáre: 0

Na základe skúseností z praxe a vzhľadom na chýbajúce konkrétne požiadavky predpisov protipožiarnej bezpečnosti stavieb v oblasti ochrany pred bleskom sme sa rozhodli venovať väčšiu pozornosť ochrane stavieb proti účinkom atmosférickej elektriny. V praxi sú mnohé technické riešenia ochrany pred bleskom navrhnuté a realizované takým spôsobom, ktorý u mnohých druhov stavieb a v mnohých prípadoch, nie je v súlade s oprávneným záujmom ochrany pred požiarmi. Veríme, že táto aktivita pomôže zabezpečiť patričnú úroveň požiarnej ochrany stavieb, u ktorých môže byť blesk vážnym nebezpečenstvom vzniku požiaru s následným ohrozením zdravia a života ľudí.

Keď to funguje tak je to celkom fajn

Pridať komentár