Zabezpečenie požiarnej ochrany z pohľadu slovenského zdravotníctva

Náš kolega nám poslal priam revolučnú foto-dokumentáciu z fungujúceho nemenovaného zdravotníckeho zariadenia, kde zdravotnícke zariadenie „Prísne Zakazuje“ uzatvárať požiarny uzáver, pretože podľa ...  › celý článok

Nový člen tripartity

Chceli by sme Vás informovať o dôležitej udalosti, ktorou je prijatie Asociácie priemyselných zväzov (APZ) za člena tripartity t. j. za člena Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR ...  › celý článok

Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych predpisov Slov-Lex uverejnený Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...  › celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k § 5 ods. 4 návrhu zákona o TN

Dňa 15. 4. 2017 sme vzniesli na portáli Slov-Lex hromadnú pripomienku k § 5 ods. 4 návrhu zákona o technickej normalizácii. Hromadnú pripomienku sme označili ako zásadnú v súlade s čl. 14 ods. 3 ...  › celý článok

Nevyhovujúca úroveň prekladov dokumentov EÚ do štátneho jazyka

Náš kolega, pôsobiaci v oblasti stavebníctva z akademického prostredia, ktorý už dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúci stav terminológie a odbornosti prekladov do slovenského jazyka v oblasti ...  › celý článok

Záhada údajného financovania STN zo štrukturálnych fondov EÚ

V súvislosti s pripravovanou tvorbou nového zákona o technickej normalizácii a taktiež v súvislosti s existujúcim právnym stavom v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a nejasnému systému ...  › celý článok

Pomôcka pre vaše návrhy k novému zákonu o technickej normalizácii

V súvislosti s článkom zverejneným dňa 3. 2. 2017 pod názvom „Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti“ Vám poskytujeme, ako pomôcku na Vaše návrhy na znenie nového zákona o ...  › celý článok

Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti

Včera t. j. 2. 2. 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočnilo stretnutie so zástupcami odbornej verejnosti a s podnikateľskými subjektmi k novému zákonu o ...  › celý článok

Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií

Nadväzujeme na tému zlého návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok
Stránka 1 z 912345...Posledná »