IČO, DIČ, Účet, 2 % dane

IČO: 42039592 DIČ: 2022399720
Tatrabanka, a.s., č. účtu: 262 778 3773/1100 IBAN: SK53 1100 0000 0026 2778 3773

Vyhlásenie2014